Sjælden ugleunge aflivet efter fældning i yngletiden

Et redetræ med to unger af den fredede og sjældne 'stor hornugle' er blevet ødelagt i Gludsted Plantage.

Den ene hornugle-unge stod ikke til at redde.
Den ene hornugle-unge stod ikke til at redde.
Foto: Jimmy Madsen og Lone Vognstoft

Der bør ikke fældes træer i yngletiden.

Sådan lyder dommen fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), efter en ugleunge er blevet aflivet som følge af skader fra en fældning i Gludsted Plantage.

Skoven tilhører Naturstyrelsen og derfor vækker hændelsen ekstra stor harme hos DOF. 

- Det er yderst kritisabelt, at der overhovedet foregår fældning af træer på statens arealer i ynglesæsonen. Det er yderligere meget kritisabelt, at Naturstyrelsen ikke har styr på deres redetræer, når de starter de store skovningsmaskiner, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark, Egon Østergaard

Det var dette træ reden faldt ned fra.
Det var dette træ reden faldt ned fra.
Foto: Jimmy Madsen og Lone Vognstoft

I reden i træet ynglede et 'stor hornugle'-par, der havde to unger i reden. 

Efter fældningen af træet fandt lokale ornitologer den ene unge kvæstet med brækkede vinger og rygsøjle, og den anden tilsyneladende uskadt gemt i et buskads. 

Den kvæstede unge blev aflivet som følge af de voldsomme skader. 

Den ene ugleunge havde blandt andre skader en brækket vinge.
Den ene ugleunge havde blandt andre skader en brækket vinge.
Foto: Jimmy Madsen og Lone Vognstoft

Et pusterum

Det er fortsat lovligt at fælde træer på statens arealer i yngletiden, så længe man ikke er bekendt med, at der er ynglende fugle i de træer, man fælder. 

- Naturstyrelsen er åbenbart ikke bekendt med, at fuglene yngler på denne tid af året, for der bliver i hvert fald fortsat fældet masser af træer her om sommeren. Det er helt forrykt, og det bør man stoppe med, siger Egon Østergaard.

Dansk Ornitologisk Forening foreslår, at man helt stopper med at fælde træer i statens arealer i perioden fra 1. marts til 31. august.

De mener, at man på den måde undgår fældninger af redetræer med ynglende fugle, og  at alle skovens dyr samtidig får den ro og plads, som er nødvendig i yngletiden

'Stor hornugle', som den aktuelle fældning er gået ud over, er en sjælden ynglefugl i Danmark.

Arten er en bilag 1-art under EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv, hvilket forpligter Danmark til at passe ekstra godt på den.