Siemens i medvind

Siemens gruppen i Danmark præsterede i 2013 et overskud, der betegnes som tilfredsstillende.

Siemens gruppen opnåede et samlet resultat efter skat på 1.749 mio. kr. Det er mere end en fordobling i forhold til året før oplyser Aoh.dk.

Siemens gruppen i Danmark omfatter Siemens A/S med datterselskaber (Siemens-koncernen i Danmark) og Siemens Wind Power A/S, Siemens Høreapparater A/S, Siemens Healthcare Diagnostics ApS.

Alle selskaberne bidrager til væksten, men Siemens Wind Power A/S bidrager altovervejende.