Seminarier overlever trussel om lukning

Lærerseminarierne i Nr. Nissum og Skive skal alligevel ikke lukkes og flyttes til Holstebro, og pædagogseminariet i Ikast overlever også i første omgang. Men seminarierne holdes under skærpet tilsyn.

Også i de kommende år vil der være lærer- og pædagogstuderende på gaderne i Nr. Nissum, Skive og Ikast. På et bestyrelsesmøde mandag aften besluttede VIA University College, der organiserer de midt- og vestjyske uddannelser, at de to lærerseminarier i Skive og Nr. Nissum alligevel ikke skal lukkes og flyttes til Holstebro - og at pædagoguddannelsen også bevares i Ikast.

Bestyrelsen har også valgt at se bort fra et forslag om at se tiden an i to år, før man træffer en beslutning. Dermed er seminariernes fremtid indtil videre sikret.

Om de to lærerseminarier siger VIA's næstformand Jørgen Nørby:

- Skive og Nørre Nissum er fredet på ubestemt tid. Naturligvis har vi fokus på, om kvaliteten er i orden og om der er et fornuftigt optag. Så det er en videreførelsen af lærerudannelsen i Skive og Nørre Nissum, som vi kender den i dag.

De tre seminarier er kommet under pres, fordi der er forholdsvis få studerende og fordi driften er dyr i forhold til antallet af studerende. Dermed er der kun få penge tilbage til faglig udvikling.

Ifølge borgmestrene i Lemvig og Skive Kommuner vil en flytning dog være en katastrofe for hele området, selvom Holstebro også ligger i Vestjylland. Færre lærerstuderende vil nemlig også betyde færre lærere på skolerne i de to udkantskommuner.

Nye krav til seminarierne

I stedet for at samle de lærerstuderende i Holstebro vil VIA University College nu opstille en række krav til kvaliteten af uddannelserne på de to mindre seminarier.

Et af kriterierne er, at de to uddannelser fortsat kan optage et tilstrækkeligt antal studerende. Der er dog ikke sat et præcist mål for, hvor mange studerende seminarierne skal have for at overleve.

Fremtiden for pædagogseminariet i Ikast er lidt mere uvis. Det skal ikke lukke her og nu, men VIA-bestyrelsen har bedt om en analyse af økonomien og konsekvenserne af en flytning fra Ikast til Herning.

De tre vestjyske seminarier har haft fremgang i optaget af studerende i august 2009 men har ellers haft tilbagegang i flere omgange.

Se indslag om VIA's beslutning her


Læs flere artikler fra Ikast-Brande eller i kategorien Uddannelse.