Placering af nye nærpolitistationer fundet: Ikast og Struer får snart mere politi tæt på

Placeringen af nærpolitistationerne i Ikast og Struer er næsten helt på plads. Sikkert er det, at de kommer til at ligge inde i byerne.

Brikkerne falder stille og roligt på plads for de nye nærpolitistationer. 

Borgerne i Ikast-Brande og Struer Kommuner kan se frem til nye nærpolitistationer i de to kommuner nær centrum.

I Ikast er de længst fremme, og her kommer stationen til at ligge på rådhuset i Ikast og en dag om ugen vil der også være åbent for betjening i Brande.

quoteDer er ret mange borgere i Brande, så jeg synes det er rigtig godt for vores arbejde, at vi får en fast station der også.

Helle Kyndensen, Politidirektør, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi udvider stationen på rådhuset med dobbelt så mange medarbejdere, og så får vi også en nærstation i Brande, siger politidirektør Helle Kyndesen.

Politiets nuværende ordning om leje af kontorfaciliteter på rådhuset i Ikast udvides, så nærpolitistationen får længere åbningstid for borgerhenvendelser og flere betjente tilknyttet.

Indretningen af de nye lokaler går snart i gang og de nye åbningstider i Ikast vil gælde, så snart lokalerne er klar til det, forventeligt i løbet af sommeren.

Derudover kan borgerne i Brande se frem til, at de igen får en nærpolitistation med en fast ugentlig åbningstid med mulighed for personligt at foretage anmeldelser og få råd og vejledning, når det nye kulturhus Artium står færdigt i sensommeren 2021.

- I Ikast-Brande Kommune er vi meget glade for, at polititilstedeværelsen i området bliver styrket med mere borgerbetjening og mere synligt politi. Jeg hæfter mig især ved, at det er lykkedes os at lave en aftale, hvor også borgerne i Brande bliver tilgodeset med fast åbningstid hver uge dér, fortæller borgmester i Ikast-Brande Kommune Ib Lauritsen.

Ud over den øgede åbningstid for fysiske henvendelser vil der også ske en styrkelse af det øvrige politiarbejde i området. 

To af de seks betjente, der får arbejdsplads i Ikast og Brande, bliver tilknyttet kredsens forebyggelsesafdeling med særligt fokus på eksempelvis forebyggelse af indbrud og kriminalitet hos børn og unge.

- Det sikrer en øget tilgængelighed i Brande. Der er ret mange borgere i Brande, så jeg synes det er rigtig godt for vores arbejde, at vi får en fast station der også, siger Helle Kyndesen.

Fakta om politikredsen:

Placering i Struer næsten på plads

Arbejdet med placeringen af den nye nærpolitistation i Struer Kommune er godt på vej. Politidirektøren forventer, sammen med borgmester Niels Viggo Lynghøj, at kunne præsentere den endelige placering inden længe.

- Det er vigtigt, at vi finder en placering, der tilgodeser både borgerne og medarbejderne, siger politidirektør Helle Kyndesen.

De seneste godt tre år har Struer ikke haft en nærpolitistation. Men med den nye politiaftale, får byen nu igen fast politi i byen.

Borgerne i Struer kan fra efteråret 2021 se frem til faste ugentlige åbningstider med mulighed for personligt at foretage anmeldelser og modtage råd og vejledning.

Ud over de nye åbningstider for fysiske henvendelser vil der også ske en styrkelse af det øvrige politiarbejde i området. 

En af de betjente, der får arbejdsplads i Struer, bliver tilknyttet kredsens forebyggelsesafdeling med særligt fokus på eksempelvis forebyggelse af indbrud og kriminalitet hos børn og unge. 

Der vil også blive tid til patruljering i nærområdet og mindre efterforskningsopgaver i samarbejde med lokalstationen i Holstebro.

- Nærheden mellem politiet og Struer Kommune betyder i den grad noget. På nærpolitistationen i Struer kan borgerne i Struer Kommune nu få lettere adgang til at tale med politiet og dermed højnes serviceniveauet helt givet, fortæller borgmester i Struer Kommune Niels Viggo Lynghøj.

Også politidirektøren ser frem til at åbne den nye nærpolitistation i Struer.

- Med den nye nærpolitistation får vi styrket vores lokale tilstedeværelse, bedre muligheder for dialog med borgerne og bedre muligheder for at bruge det vigtige lokalkendskab i vores efterforskninger, siger Helle Kyndesen.

I december 2020 faldt den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for 2021-2023 på plads. 

Et af pejlemærkerne i den nye flerårsaftale er et mere borgernært politi, som blandt andet skal udmøntes i flere nærpolitistationer. To af disse skal ligge i Midt- og Vestjyllands politikreds; en i Ikast-Brande Kommune og en i Struer Kommune.


Læs flere artikler fra Ikast-Brande eller i kategorien 112.