Kommunens ferie kan koste formue

Der var ingen hjælp at hente, da Jan Christoffersens dambrug blev forgiftet. Miljøvagten var på ferie.

Det giftudslip der i lørdags forgiftede Jan Christoffersens dambrug, kan blive en bekostelig affære. Giften løb ind i dambruget via Brogaard Bæk, og inden dagen var omme havde det kostet 300.000 små ørreder livet.

Miljøvagtens ansvar

Ved sådan et udslip er det den kommunale miljøvagts opgave at rykke ud og forsøge at spore kilden. Både brandvæsenet og politiet forsøgte at få fat i vagten, men der var ferielukket.

- Jeg har det røvelendigt. Det gik rigtigt godt, og de var super gode fisk. Og nu dør de bare, siger Jan Christoffersen til TV/MIDT-VEST.

Kan koste dyrt

Miljøvagtens ferie kan koste Jan Christoffersen dyrt. På nuværende tidspunkt er giften fortyndet og spredt i å-systemet. Dermed kan det være svært at finde den ansvarlige for fogiftningen.

Forsikringsselskaberne vil på grund af risikoen for miljøskader ikke forsikre dambrug. Dermed er det afgørende at placere et ansvar, hvis ikke dambrugeren selv skal dække et tab på mere end 200.000 kroner

- Hvis vi finder den ansvarlige ville hans forsikring kunne dække mit tab. Det kan jeg ikke nu, så jeg er bombet tilbage til stenalderen, siger Jan Christoffersen.

Kommunen beklager

Hos Ikast-Brande Kommune er man kede af situationen, og er klar på at se på ændringer i systemet.

- Det er klart utilfredsstillende, og det er noget vi nu er nødt til at evaluere på, og se, hvordan laver vi lige en back-up på det her, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune Ib Lauritsen.

Se indslag om sagen her: