Kissmeyer gider ikke højhus-debat: Det er smagsdommeri af værste skuffe

Carsten Kissmeyer er mildest talt utilfreds med, at Akademiraadet rejser spøgsmålet - om en kommune alene skal kunne give tilladelse til megabyggerier som Bestseller-tårnet i Brande.

Den tidligere borgmester i Ikast-Brande er langt fra tilfreds med at Akademiraadet nu prikker til Bestsellers prestigebyggeri af et enormt højhus i Brande.

I et åbent brev opfordrer rådet blandt andet, politikerne til overveje, om kommuner selv skal kunne bestemme, når der skal gives tilladelser til monumentale byggerier. 

Men det skal de lade være med, mener den tidligere borgmester. 

- Jeg blev harm, da jeg så det, det må jeg sige. Det er smagsdommeri og københavneri af værste skuffe, siger Carsten Kissmeyer i affyringen af sin første bredside mod Akademiraadets åbne brev.  

Åbent brev fra Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Akademiraadet eller 'Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster', som det også hedder, rådgiver staten i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur, billedkunst og tilgrænsende kunstarter.

Den 12. marts vedtog byrådet i Ikast-Brande Kommune, at give tilladelse til realiseringen af en ny bydel med Bestsellers højhus, der med en højde på 320 meter kan blive Vesteuropas højeste, som omdrejningspunkt. 

Onsdag i denne uge, cirka tre uger senere, skrev Akademiraadet et åbent brev til politikerne, hvori rådet rejser en diskussion om Bestsellers højhus. 

I det åbne brev til politikerne, skriver Akademiraadet blandt andet:

- Kan en kommune ensidigt beslutte en plan med regionale konsekvenser? Hvis planen for Brande realiseres og lykkes, vil den trække økonomien ud af et stort opland, der omfatter Herning, Silkeborg, Billund og Vejle samt mange mindre byer. 

- Akademiraadets opfattelse er, at der skal være levende byer overalt i Danmark, og at der skal være en overordnet strategi for, hvordan det skal kunne lade sig gøre, skriver rådet.

Tre åbne spørgsmål

I alt vil rådet gerne have politikerne til at forholde sig til tre åbne spørgsmål. Det er ikke kun en diskussion om, hvad højhuset og forretningerne inde i højhuset, vil gøre ved de omkringliggende byers forretningsliv. Rådet vil også gerne have politikerne til at forholde sig til påvirkningen af kulturen og naturen rundt om det enorme tårn. 

TV MIDTVEST har dækket beslutningsprocessen om Bestseller-tårnet løbende. Se her indslaget om et borgermøde i Brande, hvor borgerne kunne få indsigt i Bestsellers planer om at bygge et 320 meter højt højhus.

- Akademiraadet mener, at vi, så vidt det overhovedet er muligt, skal beskytte de særlige danske kultur- og Naturområder, så borgerne kan opleve dem som helheder af historisk og æstetisk værdi.

Som det tredje spørgsmål Akademiraadet gerne vil rejse en debat om, er hvorvidt der er forskel på, hvem der er bygherre på store og monumentale byggerier.  

Rådet argumenterer i det åbne brev for synspunktet at højhuse og andre bygningsmonumenter, der alene afspejler privat velstand, her underforstået Bestseller-ejernes, bør diskuteres offentligt og stilles overfor for eksempel store prestigebyggerier af broer, hospitaler og universiteter, der i stedet afspejler velfærdssamfundets styrke og fællesskab.

- Akademiraadet ser en etisk værdi i, at det danske samfund prioriterer fællesskabet højt, og at denne værdi har et æstetisk aftryk i planlægningen af byer og bygninger, står der i brevet. 

 

Bestseller-tårnet kan blive op til 320 meter højt. Højere end de fleste andre menneskeskabte ting i Vesteuropa. 
Bestseller-tårnet kan blive op til 320 meter højt. Højere end de fleste andre menneskeskabte ting i Vesteuropa. 
Foto: Daniel Winther-John, TV MIDTVEST

Kissmeyer savner ikke den diskussion

Carsten Kissmeyer var borgmester i Ikast-Brande Kommune, da arbejdet med Bestsellers prestigebyggeri begyndte for mere end ti  år siden. Den tidligere borgmester er nu politiker på Christiansborg og er derfor nu i den direkte målgruppe for Akademirådets opfordring til debat. Men det er ikke en debat, der er nødvendig, mener Kissmeyer.

Han ser i det hele taget Akademiraadets åbne brev, som et slet skjult forsøg på, at forsøge at styre jyder fra København.   

- Der er reelt ingen, der er kommet med indsigelser, af nogen væsentlig tyngde, siger Carsten Kissmeyer og påpeger, den demokratiske proces, der er gået forud for tilladelsen til byggeriet. 

Kommunerne rundt om Ikast-Brande er blevet spurgt i høringsfasen ligesom andre kulturinstitutioner som for eksempel museet ved Jellingstenene også er blevet spurgt. 

quoteDet skal altså ikke være nogle smagsdommere i København, der sidder og tænker, hvordan er det nu lige ovre i Jylland.

Carsten Kissmeyer, vesntre, Medlem af Folketinget, Ikast

Carsten Kissmeyer mener ikke, der er behov for en anden instans til at træffe beslutningen om et kommune-grænseoverskridende projekt som Bestseller tårnet. 

- Det skal altså ikke være nogle smagsdommere i København, der sidder og tænker, hvordan er det nu lige ovre i Jylland.

- På en eller anden måde, så er vi nødt til at sige, at vi også skal have lov til, at der sker et eller andet spændende her. Det byggeri her, det vil der være nogen, der også er imponerede over om 50 år.

- Nøjagtigt ligesom vi er af andre byggerier, som vi kigger på i dag, hvor man bare bliver nødt til at sige, at smagsdommeriet, det ville sætte en grænse for, at vi overhovedet fik lavet nogen somhelst, siger Carsten Kissmeyer. 

- Det der med, at man vil detailstyre, det har jeg ikke meget sympati for, siger Kissmeyer og skyder også Akademiraadets andet debatpunkt ned.

Han mener ikke, at en instans over kommuneniveau bør kunne træffe afgørelse om tilladelse til for eksempel Bestseller-højhuset. Uanset at huset kan ses langt væk, og derfor får en helt ny påvirkning på det omkringliggende landskab og kultur.

- De kunne godt tænke sig, at vi (Jylland red.) var sådan et naturreservat, de kunne komme og kigge på en gang imellem. Det er vi selvfølgelig ikke indstillet på. Det er jo sådan, at den danske natur er et kulturlandskab, hvor mennesker har præget landskabet i mange århundrede, ja faktisk årtusinder. Og der synes jeg, at et projekt, som det, man laver i Brande, hvor der er en pind(Bestseler-tånet red.), der stikker op. Det står jo ikke i tusinde år, men det står måske i hundrede år, og det synes jeg da, er noget, som er med til at fortælle en historie om, at her er initiativrige og aktive folk, som faktisk gør en forskel, siger Kissmeyer. 

Symbol på privat velstand 

Den tidligere borgmester kan heller ikke se noget særlig relevant i diskussionen om, hvorvidt der er forskel eller skal være forskel på, hvad vi tillader af byggerier alt efter om bygherre er en uldjyde-milliardær, eller om det for eksempel er staten.

- Hvis du kigger på historiske bygninger i Danmark, så kan du tage en hel masse af de godser og slotte, som vi har fredet og gjort ved, det er jo også velhavende, enkeltstående personer, der har lavet dem. Det var jo købmændene, der skabte fundamentet for, at der virkelig er flot i de gamle købstæder. 

- Det er ikke et argument, jeg på nogen som helst måde køber, siger Kissmeyer.

- Selvfølgelig skal man også lade dem, der har succes, sætte et aftryk. Jeg synes netop, at den måde, vi diskuterer tingene på i Danmark - vi har lokalplaner, der kommer i offentlig høring og så videre - den inddrager jo netop andre.

- Og den lokalplan, der ligger her (for Bestseller byggeriet red.) den er folk lykkelige for i Brande, og så skal der da ikke sidde nogle smagsdommere i København og spørge om sig selv, om de nu synes, det er pænt hos os. Det vil vi altså gerne selv have lov til, siger Carsten Kissmeyer. 

Se her et indslag om forventningerne til Bestseller-tårnet: Brande kan snart få et 320 meter højhus i sin skyline - i hvert fald, hvis det står til politikerne i kommunen. I dag gik høringsfasen i gang, efter Ikast-Brande Kommune har godkendt Bestsellers plan om at opføre Vesteuropas højeste tårn ved byen.

Socialdemokrat: Det er en fin debat

Socialdemokraten Mogens Jensen er valgt i Herning, og han roser modsat Kissmeyer Akademiraadet for at forsøge at rejse en væsentlig debat. 

- Ja, det synes jeg da. Akademiraadet fortjener ros for at rejse debatten. Det er bestemt en debat, vi burde have.

Mogens Jensen mener godt, det kan diskuteres, hvorvidt det er rimeligt, at en enkelt kommune kan træffe beslutninger, der strækker sig langt ud over kommunegrænsen, også selv om andre har mulighed for at komme på banen i høringsfasen. 

- Ja, det kan de. Men det er alene kommunen, der ender med at træffe beslutningen, og det er dét, jeg synes, vi godt kan diskutere, siger Mogens Jensen. 

quoteAkademiraadet fortjener ros for at rejse debatten. Det er bestemt en debat, vi burde have.

Mogens Jensen, Socialdemokratiet, Medlem af Folketinget, Herning

- Højhuset i Brande, som jeg selv synes, er en spændende vision. Det kan jo ikke kun ses i Brande, men det påvirker både udsyn og natur og kultur i en lang række andre byer.

- Jeg synes, det er fornuftigt, at vi får en diskussion om, hvem det kan den slags beslutninger. Det kunne være regionen, der blev involveret, siger Mogens Jensen og tilføjer

- Så længe vi har dem. Altså jeg giver bare et eksempel på, hvor beslutningen kunne ligge, i den struktur, vi har i dag, siger Mogens Jensen.