Indsatte i Nørre Snede brokker sig igen over coronahåndtering: De passer ikke ordentligt på os

Igen er der kritik fra indsatte i Nørre Snede Fængsel. Coronarestriktionerne tilgodeser ikke deres helbred, mener de selv. Kriminalforsorgen afviser kritikken.

TV MIDTVEST er blevet kontaktet af en indsat i Nørre Snede Fængsel. Han vil gerne være anonym, for han er bange for, at det kan få konsekvenser for ham, hvis personalet finder ud af, at han har talt med pressen.

For han har noget på hjerte. Og han taler på vegne af flere ansatte, som ikke mener, at personalet - og dermed Kriminalforsorgen - passer ordentligt på de indsattes helbred i forhold til corona.

I sidste uge meldte Kriminalforsorgen ellers ud på sin hjemmeside, at man ville gøre mere for at begrænse smittespredning i fængslerne.

Det mærker den indsatte, vi har talt med, angiveligt ikke konsekvenserne af. Men også inden disse nye tiltag har forholdene ifølge de indsatte i Nørre Snede været for dårlige.

Den smittede socialrådgiver

Ét af de eksempler, som bliver fremhævet, er en socialrådgiver, der ifølge den anonyme indsatte blev sendt hjem, fordi hun havde covid-19. Alt personale, der havde været i kontakt med hende, blev testet, men de indsatte blev ikke.

Og det forstår han ikke.

Han forstår heller ikke, at fængselspersonalet, der selvsagt bevæger sig ind og ud af fængslet, ikke bærer mundbind, når de er sammen med de indsatte og tjekker deres celler.

Kritiske arbejdsfunktioner?

På Kriminalforsorgens hjemmeside står der, at Nørre Snede Fængsel har et åbent og et lukket afsnit med henholdsvis 75 og 85 pladser. Derudover er der en særlig afdeling med 15 såkaldte straf- og isolationspladser.

Fængslet har en række værksteder, hvor nogle af de indsatte er beskæftiget. Angiveligt udfører de her værksteder opgaver for virksomheder som jem & fix. 

Ifølge den indsatte, der har kontaktet TV MIDTVEST, bevæger de indsatte sig ikke imellem værkstederne. Og det er jo fornuftigt, coronaen taget i betragtning. Problemet er bare, siger han, at det samme ikke gør sig gældende for personalet, som går mellem værkstederne.

I den pressemeddelelse, Kriminalforsorgen sendte ud den 10. december, fremgår det blandt andet, at:

- Muligheden for beskæftigelse i fængsler og arrester begrænses.

Den del kan de indsatte ikke nikke genkendende til. Og de har svært ved at se, at de opgaver, fængslet varetager, er kritiske arbejdsfunktioner, som ikke kan lukkes ned, indtil coronapandemien er mere under kontrol.

Kritik i foråret

Det er ikke første gang, vi hører coronakritik fra indsatte i Nørre Snede. Men i maj fik det angiveligt interne konsekvenser for de åbenmundede, der stillede sig frem. Derfor ønsker den indsatte og dem, han taler på vegne af, at være anonyme her.

Han forstår godt, hvis nogen har vanskeligt ved at finde sympati for kriminelle dømte og de klager, de måtte komme med.

Men de er altså dømt én gang og ved at afsone for den forbrydelse, de har begået. Det er ikke rimeligt eller gavnligt for tilliden til systemet, hvis det at være indsat gør, at man ikke har krav på at blive passet ordentlig på i forhold til corona.

Kriminalforsorgen afviser kritikken

TV MIDTVEST har modtaget et skriftligt svar fra institutionschef Carl Johan Bjørnsholm. Her fremgår det blandt andet:

- Det er korrekt, at en medarbejder blev konstateret smittet med corona med en efterfølgende plan for testning af de medarbejdere, den pågældende havde haft nær kontakt med. Den pågældende medarbejder havde i perioden op til tidspunkt for smitte ikke haft nær kontakt til nogen indsatte. Derfor blev der ikke iværksat testplan af de indsatte. Det bemærkes i øvrigt, at ingen personer – hverken indsatte eller ansatte – er konstateret smittet i forbindelse med den aktuelle situation.

- I forhold til personalets brug af mundbind bæres der ikke mundbind ved cellevisitationer, da den indsatte ikke er tilstede ved visitationerne, mens der ved medicinudlevering bæres mundbind, da det her ikke er muligt at holde den anbefalede afstand.

- I forbindelse med beskæftigelse er det meste lukket ned – skole, behandling, noget produktion med videre, og det er korrekt, at det værkstedsarbejde, der stadig pågår, er sektioneret således, at de indsatte, der bor sammen, også arbejder sammen. Personalet, der nogle gange bevæger sig på tværs af værkstederne, overholder kravene om afstand, afspritning med videre.

- Hvis nogen indsatte er utrygge ved at bevæge sig rundt, kan de – som ude i samfundet – købe mundbind ved købmanden (der ligger i fængslet, red.).

- Vi kan ikke genkende billedet af, at det fik interne konsekvenser for de indsatte, der udtalte sig til medierne (i foråret, red.). Vi har i den åbne afdeling haft succes med en tæt dialog med vores fire talsmænd. Der har siden forårets nedlukning været afholdt møder hver 14. dag med drøftelse af problemstillinger relateret til corona. Den tætte dialog finder også sted i lukket afdeling.

Institutionschefen tilføjer desuden, at fængslet har stor forståelse for en form for frustration hos de indsatte over, at en nedlukning med betydelige restriktioner også rammer de indsatte.


Læs flere artikler fra Ikast-Brande eller i kategorien Sundhed.