Ikast-Brande sætter mølleprojekter på stand by

Kommunen stopper alle igangværende vindmølleplaner for bl.a. at finde løsninger, der kan mindske konflikter.

Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune har besluttet at indstille til Byrådet, at den samlede planlægning af vindmølleprojekter sættes i bero frem til 17. maj 2017. 

I forlængelse af høringer og borgermøder i de aktuelle planlægningsprocesser har byrådet drøftet muligheden for at finde alternative placeringer af møllerne.

Kommunen håber, at den oplevede konflikt mellem møller og mennesker dermed kan mindskes, og så vil man gerne finde steder, der giver mulighed for større og mere energieffektive møller, som igen vil mindske det samlede behov for opstilling af møller i kommunen.

- Vi har kigget på Østerild, hvor der er gode erfaringer med møller i granskov. I Ikast-Brande Kommune ejer staten store granskove. Måske skulle vi overveje at flytte længere væk fra by og ud i granskov, siger Ikast-Brande Kommunes borgmester, Carsten Kissmeyer til TV MIDTVEST.

Borgmesteren fortæller, at det er fem projekter, der bliver sat i bero. Blandt andet et i Isenvad, som har mødt store protester. Testmøllen i Drantum bliver dog ikke sat i bero.

- Det er vigtigt at sige, Byrådet har ikke forkastet planerne om vindmøller. Men nu vil vi udfordre planerne med staten. Hvis ikke det giver noget, så bliver planerne genoptaget, siger borgmesteren.

 

Hvis Ikast-Brande gennemfører vindmølleprojekt i Isenvad, vil borgerne kræve 90 millioner kroner i erstatning.

 

 


Læs flere artikler fra Ikast-Brande eller i kategorien Politik.