Hård kurs mod faldefærdige huse

Ikast-Brande vil nu forsøge at få skrothusene revet ned - på ejernes regning.

Politikerne i Ikast-Brande Kommune strammer kursen over for ejerne af de mange faldefærdige huse, der skæmmer kommunen.

Kommunen har nedsat en indsatsgruppe bestående af tre byrådspolitikere, der skal rundt i kommunen for at finde skrothuse, der kan rives ned. Taktikken går ud på, at kommunen vil forsøge at få husene kondemneret - hvilket vil sige erklæret uegnet til menneskebolig - og herefter revet ned på ejernes regning.

Hidtil har Ikast-Brande i flere tilfælde selv købt de udtjente huse og revet dem ned - men det er dyr strategi.  

Kommunen håber at kunne nå at kondemnere fem huse i år.

Ikast-Brande Kommune vil nu have faldefærdige huse erklæret uegnet til bolig og revet ned på ejerenes regning