Gruppe af unge skaber utryghed i Ikasts gågade

Børne- og Undervisningsudvalget i Ikast-Brande Kommune har på et møde onsdag drøftet den seneste tids problemer med en gruppe unge i Ikast.

En gruppe unge har i nogle situationer, når de færdes i grupper, skabt utryghed i blandt andet Strøgcentret i Ikast. Det har fået Børne- og Undervisningsudvalget i Ikast-Brande Kommune til at tage det op på et udvalgsmøde.

- I kommunalt regi er det sammen med politiet registreret, at der samlet er tale en gruppe unge på ca. 25 personer. De fleste af dem har dansk baggrund og for flere af dem, er der iværksat en pædagogisk indsats fra kommunens side. Flere af dem deltager også i aktiviteter i fritiden, for eksempel Ungdomsskolen, skriver udvalget i en pressemeddelelse. 

Ifølge udvalget opstår problemerne, når de samles i mindre eller større grupper. Det er også konstateret, at der kommer unge udefra, for eksempel fra Brabrand og Odense, som medvirker til, at der opstår situationer, hvor de unges gruppeadfærd er uacceptabel.

- Ikast-Brande Kommune har i samarbejde med politiet et øget fokus på at opsøge de unge der, hvor de færdes. De unges forældre vil også blive inviteret til et møde, hvor fokus vil være at skærpe opmærksomheden på de unges adfærd samt skabe dialog om mulige løsninger, lyder det i pressemeddelelsen. 

Børne- og Undervisningsudvalget følger op på sagen og holder et ekstraordinært møde den 14. november 2017, hvor politiet og ledere fra SSP-organisationen vil give en status og indføring i de initiativer, der er i gang.