Elværk i Brande bliver revet ned

Danmarks ældste elværk i Brande bliver nu revet ned, efter dæmningen til elværkssøen sidste år brød sammen og tørlagde søen.

Elværket i Brande bliver nu revet ned, så det ikke længere er til fare for mennesker eller miljøet.

Danmarks ældste vekselstrømsværk har ligget i ruiner siden den 7. november, hvor et mudderskred fik dæmningen ved elværket til pludselig at bryde sammen. Elværkssøen blev dengang på få timer omdannet til et mindre vandløb, som nu naturligt flyder videre i Skjern Å.

Elværket fra 1909 blev næsten mirakuløst stående, men nu bliver det revet ned. Spørgsmålet er om elværket og søen skal genskabes.

- Jeg vil gerne have et nyt elværk og søen igen. Det er en industriel naturarv, vi skal passe på. Det er jo ikke et naturkraftværk, og der er slet ikke nogen, der bliver generet, siger Hans Ulbrichsen, formand for Brande Elværk.

Imod genskabning af sø

Ikast-Brande Kommune har givet grøn lyd til at bygge et nyt elværk, men det er stadig tvivlsomt, om der kommer vand i søen igen.

Skjern Å Sammenslutningen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale sportsfiskerklubber er imod, fordi de ønsker, at Skjern Å får lov til at løbe frit uden en dæmning, bl.a. af hensyn til fiskebestanden og naturen.

Søen gav mulighed for at forhindre oversvømmelser i forbindelse med skybrud, så nu er det op til borgerne i byen, om de vil have søen tilbage.