Autoværn skal sluge trafikstøj

Vejdirektoratet laver forsøg med nyt autoværn ved Pårup

Kan et autoværn andet end sikre bilerne og for eksempel være med til at dæmpe støj fra trafikken?

Det skal et forsøg her i landsdelen give svar på, når Vejdirektoratet sætter det første eksemplar af et banebrydende nyt, dansk autoværn op på Viborgvej ved  Pårup, mellem Ikast og Silkeborg.

Pårup ligger langs den stærkt trafikerede Rute 13, hvor de lokale borgere er generet af trafikstøjen. Det er netop i sådanne situationer, at støjværnet forventes at have den største effekt, fortæller Jette Voigt, der er projektleder i Vejdirektoratet

”Placeringen af et støjdæmpende autoværn tæt på vejen og dermed trafikstøjen vil helt givet have en effekt for de nærmeste huse. Hvor stor effekten er, vil vores forsøg fortælle mere om. Men dette autoværn kan have store perspektiver for vores indsats mod støj,” siger Jette Voigt.

quoteAutoværnet kan have store perspektiver i vores indsats mod støj

Jette Voigt, Projektleder, Vejdirektoratet

Det støjdæmpende autoværn består af et traditionelt autoværn, der er perforeret med små huller. Autoværnet har derefter fået påsat en kassette af strækmetal med rockwool.

Vejsiden af både autoværnet og kassetten er således åben, så rockwoollen bedre kan sluge trafikstøjen. Bagsiden af kassetten er lukket, så mest muligt af den dæmpede støj bliver inde i kassetten.

Det støjdæmpende autoværn er udviklet af NAG1 i samarbejde med Rockwool, Volkmann & Rossbach og RMIG. Autoværnet bestod i december en eksamen i sikkerhed efter en grundig crashtest i Italien.

Senere i år vil to strækninger på det kommunale vejnet også få opsat det nye autoværn og dermed indgå i det samlede forsøg. De første resultater af forsøget ventes at være klar allerede i år.


Læs flere artikler fra Ikast-Brande eller i kategorien Trafik.