Hvem tager skraldet ? (1:4)

Vi ser nærmere på, hvordan vi i fællesskab kan blive bedre til at tage skraldet.
Hver dansker efterlader i gennemsnit 617 kilo affald om året. Vores hverdag er gennemsyret af en brug-og-smid-væk kultur, og mange værdifulde ressourcer går til spilde. Måden vi agerer på påvirker vores natur og miljø over hele kloden. Vi følger en forsøgsfamilie, som er blevet udfordret til en nærmest umulig prøve. Kan de virkelig klare 4 uger uden at producere et eneste stykke restaffald? I dette afsnit undersøger vi, hvordan vi kan blive bedre til at sortere vores affald. Så skal vi møde en familie, der har sagt ja til at deltage i et udfordrende TV eksperiment. Og senere skal vi en tur til Klitmøller, hvor kreativiteten slippes løs i en helt særlig konkurrence. Tilrettelæggelse: Simon Bindslev Tree
Udgivet 25. marts 2019