Verdensnyhed skal bygges i Holstebro

Miljøstyrelsen har godkendt byggeriet af nyt bioethanolanlæg ved Holstebro.

Maabjerg Energy Concept har fået tilladelse af Miljøstyrelsen til at bygge verdens første fuldskala anlæg til produktion af 2. generations bioethanol. Desuden skal værket levere fossilfri varme og el til Struer og Holstebro.

- Vi er rigtigt glade. Det er en flot blåstempling af vores projekt og vi har bare haft en rigtig god proces, siger bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby.

Da værket er meget stort og nyt, har det krævet otte forskellige tilladelser og godkendelser og seks medarbejdere fra Miljøstyrelsen har arbejdet med sagen.

Det koster 3,4 milliarder kroner at bygge værket. Med godkendelsen kan Maabjerg Energy Concept søge EU-midler til finansiering byggeriet.

- Det vil gøre det meget nemmere for os, hvis vi kan få støtte fra EU. Sammen med statsstøtten er det afgørende for, at vi kan skaffe de nødvendige investorer, siger Jørgen Udby.

2.200 grønne jobs til Midt- og Vestjylland

Selve byggeriet af Maabjerg Energy Concept vil skabe 4.000 jobs under anlægsfasen, mens der efterfølgende vil være 2.200 arbejdspladser, når værket er værdigt.

- Det er et meget lovende projekt, der bruger lokale råvarer som halm, husdyrgødning og almindeligt husholdningsaffald til at gøre Holstebro og Struer Kommuner selvforsynende med varme uden brug af fossile brændstoffer som olie og kul, samtidig med der bliver skabt nye arbejdspladser, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr.

Værket forventes at stå færdigt i 2016.