Vejdirektoratet vil se på tilkørselproblemer på Herningvej

Vejdirektoratet vil indhente yderligere data om trafikproblemerne i krydset mellem Skautrupvej og Herningvej, før de kommer med løsningsforslag.

TVMIDTVEST fortalte den 2. marts om store tilkørselsproblemer fra Skautrupvej til Herningvej. Køkkenfabrikken TMK ligger tæt på krydset, de oplever, at det i myldretiden kan tage mere end 15 minutter at komme ind på Herningvej. Holstebro Kommune kan ikke gøre noget ved problemet, fordi vejen bliver vedligeholdt af Vejdirektoratet indtil 2018. 

Tirsdag lagde Vejdirektoratet så vejen forbi Holstebro for at se på krydset. Besøget vækker optimisme hos 2. viceborgmester i Holstebro, Anders Jacobsen (V). 

- Som udgangspunkt så er det tilfredsstillende, at Vejdirektoratet på mødet erkendte, at der er en reel trafikal problemstilling i Skautrupvej krydset og ikke mindst, at man nu vil påbegynde arbejdet med at afdække, hvilken løsning der er behov for, udtaler han. 

Ved mødet blev det aftalt, at Vejdirektoratet inden sommerferien vil opdatere sit datagrundlag om krydset for at få overblik over de trafikale problemer. Herefter vil direktoratet komme med konkrete anbefalinger til at løse situationen. Vejdirektoratet vurderede, at det ville koste 8-10 mio. kroner at anlægge en rundkørsel, udgifterne til et lyskryds vil være lidt mindre.

- For at fremskynde etableringen af en konkret løsning, så blev det endvidere drøftet om en fælles løsning kunne tilvejebringes før Holstebro Kommune officielt overtager Herningvej i november 2018. En løsning jeg helt klart mener, at vi skal forfølge af hensyn til de lokale virksomheder og de mange borgere, der dagligt er udfordret af den manglende tilgængelighed til Herningvej fra Skautrupvej, udtaler Anders Jacobsen. 


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Trafik.