Ved minkgravene undrer borgerne sig: Hvorfor skal vi vente to år på at få renset vores vand?

I efteråret 2022 åbner rensningsanlæg, der skal sikre miljøet mod forurening. I Nørre Felding forstår borgerne ikke, hvorfor anlæggene først kommer to år efter, minkene blev gravet ned.

Skovfuld efter skovfuld. Læs efter læs. Ovnfuld efter ovnfuld. 

Arbejdet med at fjerne de fire millioner mink, der er gravet ned ved Nørre Felding og Kølvrå ved Karup begyndte officielt Kristi himmelfartsdag, hvor den første af tre dages prøveopgravning begyndte. 

Langsomt får gravemaskiner og ovne tygget sig igennem de tusindvis af mink, der blev aflivet i november 2020. 

Efter planen skal den sidst mink været hevet op af jorden i midten af juli, men beboerne ved de to minkgrave skal vente længe på, at de rensningsanlæg, der ifølge Fødevarestyrelsen skal holde miljø, søer og grundvand rene, er færdige med deres opgave. 

Afhængigt af prøver skal anlægget i Nørre Felding køre frem til 2027 eller helt frem til 2032.  

Det ærgrer Lisbeth Haahr fra byen. 

- Det er virkelig mange år med rensning efter så kort en periode med døde dyr, der tilføjer: 

- Men jeg er glad for, at man gør noget ved det. 

Frygter minkvand i badesø

Gentagne gange har myndighederne forsikret borgerne ved mingravene, at de døde coronamink ikke forurener drikkevandet. 

Alligevel er borgerne bekymret. 

- Jeg er dybt rystet og meget bekymret, lyder det fra Brian Kjeldsen, der bor i Nørre Felding. 

Han frygter for, at vand forurenet med mink kan ende i badesøen Boutrup. 

- Det er synd for de børn og unge mennesker, der har brugt søen, siger han. 

Netop hensynet til grundvand og vandmiljø har myndighederne også haft med i deres overvejelser om minkene. 

På sigt skal der etableres lokale rensningsanlæg, som efter et udbud skal stå klar i efteråret 2022, oplyser Fødevarestyrelsen

Sådan passer myndighederne på vandet

Fødevarestyrelsen er opmærksom på, at minkene kan have forurenet grundvandet. Derfor måler man grundvandet i udvalgte boringer omkring gravene én gang om måneden frem til rensningsanlægget er etableret.

- Havde man brugt lidt mere tid, kunne man måske have undgået forureningen, lyder det fra Lisbeth Haahr.

Miljøminister Lea Wermelin har på et samråd erkendt, at der er konstateret væske fra mink i terrænnært grundvand enkelte steder.

- Der er ingen akut risiko. Forurening vil først nå vandløb efter to til tre år og Boutrup Sø efter seks til ti år, lyder det fra ministeren, der understreger, at det kun er tilfældet, hvis man ikke griber ind. 

- Jeg tror helt sikkert, at vi efterfølgende gerne vil gå en tur i området, men der går nok lidt tid inden vi springer i vandet, siger Brian Kjeldsen. 

Borgerne omkring mink-gravene i både Nørre Felding og Kølvrå skal vente længe på at få bugt med den forurening, som de rådne mink har efterladt i nærliggende vandløb og søer.