Uenighed om behovet for at skyde sæler

Ifølge et lokalt medlem af Vildtforvaltningsrådet er der ingen grund til at tillade skydning af sæler. Der er nemlig rigeligt med laks i åerne.

Fiskene i de vestjyske åer skal fremover beskyttes mod sultne sæler. Det mener Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der lægger op til at sælerne skal kunne skydes, hvis de gør for stort et indhug i den følsomme bestand af laks og havørred. Men det er vi slet ikke nået til endnu, mener Egon Østergaard fra Hodsager, der er medlem af Vildtforvaltningsrådet. 

- Vi har set her det sidste års tid, at laksebestanden har det rigtig godt her i storåen, og det glæder jeg mig rigtig meget over. Så der bør også være plads til, at der er en sæl, der kan snuppe en laks en gang imellem. 

Så du mener ikke, at en regulering af sælerne er nødvendig?

Sæler plager lystfiskerne i Karup Å, og nu får det konsekvenser for bl.a. Lysfiskerforeningen for Skive og Omegn.

- Jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, at man ser lidt nuanceret på det her, inden man begynder at lade geværet, siger han. 

De grådige sæler har længe været en plage for lystfiskerne. Ikke mindst i Skjern Å og i Karup Å. Holstebro Kommune har derfor bedt den ansvarlige minister om hjælp og lov til at skyde sælerne.   

- De går ind og tager en del af de laks, som vi gerne vil have skal være i åen. Vi mener ikke, at sælerne hører hjemme i å-systemerne, siger Karsten Filsø, der er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune.

I dag er sælerne beskyttet af et særligt EU-direktiv. Men fremover kan det blive muligt, at slå dyrene ihjel.

- Det foregår jo ved, at man regulerer dem med jagttilladelser, som vi gør det andre steder i landet, så det vil være det, man ville gøre, fastslår Esben Lunde Larsen (V). 

Foreløbig indkalder Miljø- og Fødevareministeren lystfiskere og kommuner til et møde for at drøfte problemet med sælerne i de vestjyske vandløb.   

Fiskene i de vestjyske åer skal fremover beskyttes mod sultne sæler. Det mener Miljø-  og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), der lægger op til, at sælerne skal kunne skydes.