Trekanten undgår træls liste: - Arbejdet har givet pote

Borgmester i Holstebro HC Østerby er lettet over, at Trekanten ikke længere er på liste over udsatte områder.

HC Østerby er lettet over, at Trekanten ikke længere er på liste over udsatte boligområder. Foto: Christian Fomsgaard, TV MIDTVEST

Boligområdet Trekanten i Holstebro er taget af listen over udsatte områder.

Det skyldes, at kommunen er lykkedes med, at få flere i arbejde, højere indkomster og kriminaliteten i området er faldet.

Læs også Resedavej og Lupinvej fortsat på ghettoliste

At Trekanten ikke længere skal sættes i forbindelse med den liste, glæder borgmester HC Østerby (Soc. dem.).

- Det betyder jo helt vildt meget, at det ikke skal opfattes som et udsat område mere, siger han.

Kommunen har i længere tid kæmpet for at gøre området omkring Trekanten mere attraktivt. Og borgmesteren er sikker på, at det netop er det arbejde, der nu gver pote. 

- Vi har revet mange af de store blokke ned, så det kun er et-etagersbygninger med små haver til. Det har givet en langt bredere befolkningssammensætning, siger borgmesteren.

Pr. 1. januar 2019 boede der i alt 3081 mennesker i Trekanten.

- Det kommer helt klart til at forstærke vores fremtidige arbejde og muligheder i området, at Trekanten ikke længere er på den her liste, siger HC Østerby. 

Landsbyggefonden har bevilget i alt 74.054.000 kroner til projektet "Den Grønne Rute", som skal bruges til at åbne bydelen mere op mod resten af byen med rekreativt stiforløb, forbindelsesveje og nye indgange til området.

Hvad er et udsat boligområde?

Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst

1.000 beboere, hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 årige, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloveneller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. afden gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Transport- og Boligministeriet