Tre personer varetægtsfængslet i sag om hjemmerøverier

De tre personer blev i dag fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre.

Arkivfoto. Foto: Palle Mouritsen, TV MIDTVEST

Tre personer blev i dag fremsat i grundlovsforhør i retten i Holstebro. 

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 

Ifølge Lilian Jensen fra lokalpolitiet i Holstebro blev personerne anholdt torsdag aften. 

Anklager Katrine Melgaard fortæller, at sigtelsen lyder på tre hjemmerøverier. 

De tre personer skal sidde varetægtsfængslet i fire uger. 

Fængsel i op til ti år

Hjemmerøverier er dækket ind under straffelovens paragraf 288. 

Strafferammen for røveri går op til seks års fængsel.

Straffen kan blandt andet stige til fængsel i ti år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed, eller hvis gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri.

Da grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, må anklageren ikke give offentligheden flere oplysninger i sagen. 

Straffeloven § 288

  1. For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold
    1. 1)fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,
    2. 2)bringer en stjålen ting i sikkerhed eller
    3. 3)tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.
  2. Stk. 2. 

    Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særligt farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller fordi gerningsmanden er trængt ind i et privat hjem for at begå røveri, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Kilde: Danske Love.