Tilfreds dambrugsejer: Nu bliver det lettere at sælge signalkrebs

Niels Lyhne Jensen klagede over besværlige regler for salg af den invasive art - nu tilpasser Miljøstyrelsen reglerne.

00:43

Dambrugsejer Niels Lyhne Jensen fanger signalkrebs i Haderup Å. Se et interview med ham her. Video: Frederikke Dammark, TV MIDTVEST

Nu bliver det mindre bureaukratisk at handle med signalkrebs.

Miljøstyrelsen har lyttet til kritikken fra blandt andre dambrugsejer Niels Lyhne Jensen fra Haderup og fjernet noget af papirarbejdet.

Læs også Papirarbejde skåner uønsket signalkrebs

- Det er fantastisk, at man forenkler systemet, når vi har påpeget nogle ting, der er helt hen i skoven, siger Niels Lyhne Jensen.

Signalkrebsen er en invasiv art, der er uønsket i den danske natur - blandt andet fordi den udgør en trussel mod de krebs, der hører naturligt hjemme i den danske natur.

For at have styr på, at fangede signalkrebs ikke bliver sat levende ud et andet sted i naturen, har Miljøstyrelsen formuleret nogle regler for handlen med krebsene.

Og det disse regler, som Niels Lyhne Jensen har kritiseret.

Formular til Miljøstyrelsen

Hver gang han solgte et parti signalkrebs fra Haderup Å til en restaurant, skulle han nemlig udfylde en formular om fangsten og sende den til Miljøstyrelsen. Han mente derfor, at det var alt for besværligt at gøre en indsats for at fjerne de invasive krebs.

- Hvis det skal være så bureaukratisk, gør jeg ikke mere ved det her, sagde han den 4. oktober til TV MIDTVEST.

Men nu har Miljøstyrelsen altså lempet reglerne. Fremover er det nok, at man én gang bliver registeret og får tilladelse til at sælge signalkrebsene. Til gengæld skal den restaurant, der køber krebsene, sende en mail til Miljøstyrelsen med oplysninger om hver handel.

Og de opdaterede regler har givet Niels Lyhne Jensen mod på at forsætte.

- Nu vil jeg kontakte køberne, og så vil vi da begynde at fiske efter signalkrebsene igen, siger han.

Eksternt link: Se mere om reglerne her.

De nye retningslinjer for salg af signalkrebs

  • Forudsætningen for at kunne sælge signalkrebs kræves at man er godkendt som sælger hos Miljøstyrelsen. Godkendelse sker ved indsendelse af mail til invasivearter@mst.dk med information om navn, kontaktoplysninger og fangststed(-er). Miljøstyrelsen vil kvitterer med
    enten dispensation eller afslag. Kvitteringen om godkendelse vil skulle forevises køber.
  • Indfangede signalkrebs må ikke genudsættes. Ikke salgbare individer skal aflives umiddelbart efter opfiskning.
  • Signalkrebs, der ønskes solgt, skal transporteres indesluttet, uden mulighed for at kunne undslippe.
  • Salg skal ske direkte til den kunde, som afliver krebsene. Salg kan derfor ikke ske til en mellemhandler som sælger krebsen videre levende.
  • Salg må kun foregå til virksomheder med registeret CVR nr.

Kilde: Miljøstyrelsen.