Status fra Måbjerg efter afbrænding af mink: Helt problemfrit

På tre dage gik 90 tons døde mink op i flammerne på Måbjergværket ved Holstebro.

Arbejdet med at brænde døde mink på Måbjergværket uden for Holstebro forløb helt efter planen og uden problemer.

Sådan lyder konklusionen fra teknisk direktør, Claus Mogensen, efter at værket torsdag, fredag og lørdag fyrede med en del af de mink, der som et forsøg blev taget op af gravene i Nr. Felding.

- Det er gået helt problemfrit. Vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente, og der var måske noget mere jord og sand omkring minkene, end vi havde regnet med. Men det er gledet fint gennem forbrændingen, og der har heller ikke været problemer med lugtgener, siger Claus Mogensen.

I alt 90 tons døde mink gik op i flammer i Måbjerg i de tre dage, forsøget varede.

Den tekniske direktør forventer, at værket vil kunne brænde 40-50 tons døde mink i døgnet, når arbejdet med at tømme gravene i Nr. Felding og Kølvrå for alvor går i gang. 

Ud over Måbjerg deltager 12 andre forbrændingsanlæg i opgaven.

13.000 tons begravet i Nr. Felding og Kølvrå

I alt 46.900 tons mink blev slået ned, da regeringen i november 2020 besluttede, at alle danske mink skulle aflives på grund af risikoen for spredning af coronasmitten. Heraf blev de 13.000 tons begravet på militære arealer i Nr. Felding og Kølvrå.

Beslutningen om at etablere de to massegrave medførte store protester fra naboerne, som frygtede for forurening af drikkevandet og miljøet. 

Myndighederne har hele tiden fastholdt, at der ikke er risiko for forurening af drikkevandet, men af hensyn til miljøet har politikerne besluttet, at gravene nu skal tømmes.

Den sidste mink er hevet op af jorden og kørt til forbrænding i slutningen af juli.