Social-snyd for 2 millioner

Holstebro Kommune har opdaget og stoppet snyd med sociale ydelser efter borgerne kan anmelde hinanden anonymt.

En tidligere kriminalinspektør fra politiet står i spidsen for Holstebro Kommunes kamp mod socialt snyd.

På årets første fem måneder har kommunen opdaget 28 tilfælde af snyd for i alt 1,8 millioner kroner snyd og derudover stillet krav til yderligere syv om at tilbagebetale i alt 250.000 kroner.

Kommunen vurderer, at de mange afsløringer blandt andet skyldes, at borgere nu kan anmelde hinanden anonymt. Derudover har det øgede fokus også fået nogen til at lade være med at forsøge at snyde, tror kommunen.

- Det ekstra fokus, vi nu har på indsatsen mod socialt bedrageri, ser også ud til at have en væsentlig præventiv effekt. I 2009 var der i gennemsnit 1.147 enlige forsørgere i Holstebro Kommune. Pr. den 1. juni i år var der 1.077 - altså ca. 70 færre enlige forsørgere. Det kan indikere, at den ene part i et ægteskab eller ægteskabslignende forhold tidligere har haft en proforma-adresse som enlig med det formål uberettiget af opnå en social ydelse.  Som gennemsnit får en enlig forsørger ca. 70.000 kr. om året i boligsikring, ekstra børnetilskud og friplads i daginstitution, så det er altså ganske betydelige beløb, der er sparet - alene ved den præventive effekt, siger lederen af kommunens indsats, tidligere kriminalinspektør John Steffensen i en pressemeddelse.