Registreringer fylder for meget i Forsvaret

Det danske forsvar bruger mere og mere tid på registreringer af ammunition og køretøjer, når der afholdes øvelser. Men det vil Venstre nu ændre på, så der fremover bliver knap så meget papirnusseri i Forsvaret.

Registreringer i det danske forsvar når hele tiden nye højder. Derfor vil Venstre nu bringe afbureaukratisering i spil ved de kommende forsvarsforhandlinger.

- Vi rapporterer omkring det, som skaber støj. Det vil sige, at hver gang, vi skyder med noget, eller hver gang, vi bevæger os med vores køretøjer, som afgiver støj, så rapporterer vi om det. Det gør man simpelthen per dag, siger Kim Bo Kristensen, Oberstløjtnant, Jydske Dragonregiment.

quoteHver gang, vi skyder med noget, eller hver gang, vi bevæger os med vores køretøjer, som afgiver støj, så rapporterer vi om det.

Kim Bo Kristensen, Oberstløjtnant, Jydske Dragonregiment.

Ammunitionen skal tælles, når Jydske Dragonregiment er på øvelse. På soldatersprog kalder de det en administrativ belastning. En belastning, der kun bliver større.

- Tidligere, hvis man planlagde en form for øvelsesaktivitet, så planlagde man det, og gav soldaterne besked om det, og gik vi ud og gjorde det. Der forelagde jo ikke et krav om rapportering i samme omfang, som der gør i dag, siger Kim Bo Kristensen, Oberstløjtnant, Jydske Dragonregiment. 

Alt fra ammunitionen til køretøjer skal registreres, og det tager efterhånden alt for meget af Forsvarets tid.
Alt fra ammunitionen til køretøjer skal registreres, og det tager efterhånden alt for meget af Forsvarets tid.
Foto: Anders Davidsen

Registreringerne sker ikke udelukkende i Holstebro. På netmediet, OLFI, skriver den forhenværende linjeofficer, Alexander With, om sine oplevelser som soldat.

”Da jeg var delingsfører, fik jeg per e-mail en instruks fra ledelsen om, at jeg fremover skulle tælle hvor mange løse skud, mine soldater skød af på hver eneste øvelse og feltdag i vores øvelsesterræn. Der skulle registreres for hver type våben, og i min deling havde jeg tre næsten ens geværtyper. I det tilsendte excel-ark skulle jeg skrive, hvor mange løse skud der blev skudt af hver af de tre varianter af geværet. Desuden skulle jeg skrive, hvilke skydestillinger der blev anvendt. Altså om skytten stod op, knælede eller lå ned, da han affyrede skuddene.”

Kristian Pihl Lorentzen: Mindre bureaukrati

quoteDet ikke rart at høre, at de oplever, at der er mere bureaukrati - og det er vi nødt til at politisk fokus på ved de kommende forsvarsforhandlinger

Kristian Pihl Lorentzen, MF, medlem af Forsvarsudvalget, Venstre.

Inden længe skal politikerne på Christiansborg i gang med at diskutere et nyt forsvarsforlig på plads. Hos én af Venstres midt- og vestjyder er der ingen tvivl om, hvordan Forsvaret fremover skal have det.

- De skal have mindst muligt bøvl med bureaukrati og administration. Og derfor er det ikke rart at høre, at de oplever, at der er mere bureaukrati - og det er vi nødt til at politisk fokus på ved de kommende forsvarsforhandlinger, siger Kristian Pihl Lorentzen, MF, medlem af Forsvarsudvalget, Venstre.

Om den politiske salve vil ændre noget, må tiden vise. Foreløbigt forventer oberstløjtnanten på kasernen i Holstebro ikke, at papirnusseriet bliver mindre i fremtiden.

- Nu er det jo svært at spå om fremtiden, så jeg kan ikke sige, om der kommer mere, men tendensen har ikke været, at det er for nedadgående i hvert fald, siger Kim Bo Kristensen, Oberstløjtnant, Jydske Dragonregiment.

Folketingets forsvarsforhandlinger går i gang om en måneds tid. 

 

Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Politik.