Problem med sæler: Minister går i dialog om sagen

Lystfiskere omkring vestjyske åer er ikke begejstrede for at konkurrere om fiskene med spættede sæler fra Limfjorden. Minister vil se på problemet.

Når spættede sæler fra Limfjorden svømmer op i Karup Å og Storåen for at søge føde, kan det nemt ske, at sælerne og åens lystfiskere går efter de samme fisk. Det giver store panderynker hos lystfiskerne.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen kan godt forstå, at lystfiskere bliver bekymrede, når de ser sæler svømme rundt i de vestjyske åer. Derfor har han bedt Miljøstyrelsen om at indkalde lystfisker- og fritidsfiskerforeninger, Holstebro Kommune og andre interesserede kommuner til møde for at se nærmere på problemets omfang. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

quoteDet er nyt for mig, at sæler volder problemer for lystfiskere i Karup Å og Storåen.

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister 

- Det er nyt for mig, at sæler volder problemer for lystfiskere i Karup Å og Storåen. Derfor har jeg bedt Miljøstyrelsen om at komme med forslag til løsninger, herunder at se på mulighederne for at udvide adgangen til regulering af sæler.  Som første skridt i den proces har jeg bedt Miljøstyrelsen invitere lystfiskere og Holstebro Kommune til et møde, hvor vi kan få belyst problemet nærmere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Kommune beder om hjælp

Holstebro Kommune har i et brev bedt ministeren om at hjælpe med at undersøge konsekvenserne af, at sælerne bevæger sig op i åerne og de deraf afledte effekter på fiskebestandene.

Spættet sæl er beskyttet af EU's habitatdirektiv, og lyst- og fritidsfiskere kan normalt ikke få tilladelse til at regulere sæler, da de ikke har en såkaldt væsentlig erhvervsmæssig interesse i deres fiskeri. 

Miljø- og Fødevareministeriet er i øjeblikket ved at se på forvaltningen af sæler. I den forbindelse har ministeren bedt Miljøstyrelsen om også at undersøge, om det vil være muligt at justere på de gældende regler i forhold til regulering, oplyser ministeriet i pressemeddelelsen.