Problem med sæler: Minister går i dialog om sagen

Lystfiskere omkring vestjyske åer er ikke begejstrede for at konkurrere om fiskene med spættede sæler fra Limfjorden. Minister vil se på problemet.

Holstebro Kommune har i et brev bedt ministeren om at hjælpe med at undersøge konsekvenserne af, at sælerne bevæger sig op i åerne. Foto: Keld Navntoft - Scanpix

Når spættede sæler fra Limfjorden svømmer op i Karup Å og Storåen for at søge føde, kan det nemt ske, at sælerne og åens lystfiskere går efter de samme fisk. Det giver store panderynker hos lystfiskerne.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen kan godt forstå, at lystfiskere bliver bekymrede, når de ser sæler svømme rundt i de vestjyske åer. Derfor har han bedt Miljøstyrelsen om at indkalde lystfisker- og fritidsfiskerforeninger, Holstebro Kommune og andre interesserede kommuner til møde for at se nærmere på problemets omfang. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det er nyt for mig, at sæler volder problemer for lystfiskere i Karup Å og Storåen.

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister 

- Det er nyt for mig, at sæler volder problemer for lystfiskere i Karup Å og Storåen. Derfor har jeg bedt Miljøstyrelsen om at komme med forslag til løsninger, herunder at se på mulighederne for at udvide adgangen til regulering af sæler.  Som første skridt i den proces har jeg bedt Miljøstyrelsen invitere lystfiskere og Holstebro Kommune til et møde, hvor vi kan få belyst problemet nærmere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Læs også Sæler jager lystfiskere væk

Kommune beder om hjælp

Holstebro Kommune har i et brev bedt ministeren om at hjælpe med at undersøge konsekvenserne af, at sælerne bevæger sig op i åerne og de deraf afledte effekter på fiskebestandene.

Spættet sæl er beskyttet af EU's habitatdirektiv, og lyst- og fritidsfiskere kan normalt ikke få tilladelse til at regulere sæler, da de ikke har en såkaldt væsentlig erhvervsmæssig interesse i deres fiskeri. 

Miljø- og Fødevareministeriet er i øjeblikket ved at se på forvaltningen af sæler. I den forbindelse har ministeren bedt Miljøstyrelsen om også at undersøge, om det vil være muligt at justere på de gældende regler i forhold til regulering, oplyser ministeriet i pressemeddelelsen.

Læs også VIDEO: Sælunge efterladt på stranden - det er helt naturligt