Ny plan for museer

Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen har foreslået, at de kulturhistoriskemuseer i Holstebro Kommune samles i én organisation.

I den nye struktur indgår de enkelte institutioner, Strandingsmuseet i Thorsminde og de to selvstændigt statsanerkendte museer: Holstebro Museum og Hjerl Hedes Frilandsmuseum, som sidestillede afdelinger under en fælles ledelse.

Modellen har den væsentlige fordel, at kommunens centrale kulturhistoriske landskaber samles i én organisation.

Indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling varetages i de tre afdelinger, mens det overordnede niveau tager sig af fællesanliggender og koordination, som f.eks. administration, det oplyser Kulturarvsstyrelsen.

På den måde vil det store lokale engagement omkring såvel Strandingsmuseet som Holstebro Museum og Hjerl Hedes Frilandsmuseum fortsat have økonomisk og organisatoriske forankring inden for Holstebro Kommune.

Forslaget er godkendt af forligspartierne bag finansloven.


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Kultur.