Ny melding fra myndighederne: Borehuller skal undersøge forurening ved minkgravene

Miljøstyrelsen understreger dog stadig, at der ikke er risiko for drikkevandet.

Lastbiler læsser døde mink af i massegraven i Kølvrå ved Karup (arkivfoto).
Lastbiler læsser døde mink af i massegraven i Kølvrå ved Karup (arkivfoto).
Foto: Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST

Miljøstyrelsen vil nu undersøge, om massegravene med mink i både Nr. Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup udgør en risiko for miljøet.

Tirsdag erkendte myndighederne, at en del af minkgravene i Nr. Felding ligger for tæt på en nærliggende sø, og den nye fødevareminister Rasmus Prehn (S) lovede derfor at undersøge, hvad man kan gøre for at løse problemet.

Men det viser sig, at myndighederne ikke kun har fokus på risikoen for miljøet i Nr. Felding. Forholdene i Kølvrå skal også undersøges.

I en pressemeddelelse skriver Miljøstyrelsen, at der skal laves borehuller ved begge massegrave "for at konstatere, hvad tilstand de øvre grundvandsmagasiner har omkring minkgravene".

Styrelsen skriver samtidig, at man vil undersøge muligheden for at etablere drænrør ved gravene for at opsamle forurenede væsker, så nærliggende søer og vandløb ikke forurenes.

Kristian Pihl: Vanvittigt hastværk

Venstres folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen fra Ans har tidligere stillet flere spørgsmål om sagen til både miljøministeren og fødevareministeren, og han glæder sig over, at myndighederne nu vil undersøge risikoen for miljøet.

- Det står mere og mere klart, at hele denne operation er blevet gennemført i et vanvittigt hastværk, og at man har kortsluttet mange processer undervejs. Det er en skandale af dimensioner, siger Kristian Pihl Lorentzen til TV MIDTVEST.

Lokale i både Nr. Felding og Kølvrå har flere gange protesteret mod massegravene, fordi de frygter for konsekvenserne for miljøet og drikkevandet. 

Charlotte Moosdorf, der er konstitueret kontorchef i Miljøstyrelsen, understreger over for TV MIDTVEST, at de nye undersøgelser ikke er ensbetydende med, at man frygter en forurening af drikkevandet.

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke er fare for drikkevandet. Formålet er i stedet at undersøge tilstanden i det øvre grundvand, der ikke bruges til drikkevand. Forureningen fra minkgravene vil sive gennem bunden af gravene og ned i det terrænnære grundvand, der ligger lige under og omkring minkgravene. Der indvindes ikke drikkevand fra det terrænnære grundvand. Vi undersøger, hvordan forureningen vil påvirke det øvre grundvand og sikrer, at forureningen ikke spreder sig, siger Charlotte Moosdorf.

Det er firmaerne Rambøll og Cowi, der laver undersøgelserne for Miljøstyrelsen. Der graves borehuller i Kølvrå i dag onsdag og i Nr. Felding den 1. december.