Myndighederne svigter ved ulveangreb på får

At fåreavlere ikke har fået hjælp af myndighederne efter ulveangreb er dybt kritisabelt, mener Vildtforvaltningsrådet, der kræver handling.

Myndighedernes håndtering af de seneste mulige ulveangreb på får ved Holstebro får usædvanlig skarp kritik.

Kritikken kommer fra medlemmer af ulvegruppen under Vildtforvaltningsrådet, der mener, at ulveproblemet ikke bliver taget alvorligt. De savner handling fra myndighederne, som de kalder passive.

- Man må simpelthen ikke sidde på hænderne og lade stå til, og det er det, jeg synes er det allerværste lige nu, siger Henrik Bertelsen, næstformand i Vildtforvaltningsrådet.

Henrik Bertelsen er landbrugets repræsentant i Vildtforvaltningsrådet. Han er også med i en gruppe, der følger indsatsen i forhold til ulven. Han mener, at Styrelsen for Vand og Naturforvaltning ikke lever op til de aftaler, der er indgået.

- Det allervigtigste er jo at få en eller anden form for accept i befolkningen af den situation, der nu er der. Hvis man ikke agerer i forhold til de problemer, der opstår, så får man aldrig den accept, lyder det fra næstformanden.

Myndighederne bør gribe ind

Kritikken kommer efter de seneste ugers fåreangreb. Forvaltningsplanen siger, at myndighederneved ulveangreb skal rykke ud og hjælpe fåreavlere.

- Man skal rykke ud øjeblikkeligt. Jo hurtigere, jo bedre. Så får man begrænset skaden, og man skaber en opfattelse i befolkningen af, at man gør noget, siger Henrik Bertelsen.

Danmarks Naturfredningsforening er medlem af ulvegruppen, og de erklærer sig 100 procent enig.

- Forvaltningsplanen bygger på et princip om, at ingen fåreavlere må blive ladt i stikken, hvis de oplever et ulveangreb. Det er tilsyneladende det, der tilfældet her, og derfor skal fåreavleren have hjælp, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Myndighederne burde eksempelvis have sat midlertidige afværgehegn op eller have hjulpet med at flytte fårene til et mere sikkert sted. Inge af delene er sket.

- Ulven har opdaget, at køleskabet står åbent, og det benytter den sig jo af. Det drejer sig om at få det her køleskab lukket, siger Henrik Bertelsen.

TV MIDTVEST har i dag forsøgt at få Styrelsen for Naturforvaltning til at svare på kritikken, men styrelsen vil ikke give interview. I en mail skriver den, at man følger situationen med de formodede ulveangreb.

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning sidder på hænderne i stedet for at handle over for de sandsynlige ulveangreb, lyder kritikken fra Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe.

 


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Natur.