Myndigheder på tilsyn ved våd minkgrav: - Ingen grund til at gøre noget akut

Onsdag har myndighederne været på kontrol ved Boutrup Sø. Men der er umiddelbart ikke noget at komme efter i forhold til lokalbefolkningens bekymringer om regn.

Myndighederne har onsdag været på tilsyn ved minkgraven nær Boutrup Sø uden for Nr. Felding. 

- Vi har været på tilsyn her i dag for at vurdere, om der var noget overfladevand, der lå på en sådan måde, at det ville forlade gravene. 

- Vi har dels vurderet, om der var noget, vi akut skulle sætte ind for, og lavet et tilsyn i forbindelse med den samlede vurdering, siger Kasper Klintø fra Fødevarestyrelsen, der er indsatschef for minkgravene, til TV MIDTVEST.

Meget nedbør de seneste uger bekymrer de lokale borgere. Men ikke myndighederne.

- Der er ingen fund, der viser, at vi skal gøre noget akut i dag, men dagens inspektion vil naturligvis indgå i den samlede vurdering.

Kan man regne med det billede, I har set i dag? Er det ikke den forkerte dag, I er kommet på?

- Som sådan er det jo et øjebliksbillede, når man laver sådan et tilsyn. Men det skal også ses i sammenhæng med de andre tilsyn, der bliver lavet, i forhold til miljømæssige afværgeforanstaltninger, fortsætter indsatschefen.

Lokal: - Der er langt til Christiansborg

Pensionist Per E. Østergaard er medlem af den lokale borgerforening. Han er ikke imponeret over myndighedernes indsats - eller mangel på samme.

- Vi kender jo området herude, og vi er fuldstændig klar over, at på den her årstid står der altid vand herude. Grundvandet står altid højt. Der er altid vand herude på den her årstid. Og det bliver jo ikke bedre, når alle de mink ligger begravet.

- Vi håber, at de mink kommer op nu. Men de lover os alt muligt, og der er altså langt fra Nr. Felding til Christiansborg. Vi føler lidt, at vi bliver fyldt med nogle usandheder. Man har ikke levet op til det, man har lovet os efter miljøministerens besøg.

- Vi skal hen til maj, før minkene graves op. Ifølge DTU kan forureningen allerede være sket, og så mister vi vores rekreative område, og Holstebro mister sit drikkevand.

Per E. Østergaard roser til gengæld Holstebro Kommune for at stå lokalbefokningen bi i sagen om de nedgravede mink.Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Miljø.