Myndigheder efter omfattende undersøgelser: Ingen fare for drikkevandet ved minkgravene

Resultaterne af ny undersøgelse slår fast, at der ikke er fare for drikkevand eller akut fare for søer og vandløb ved de nedgravede mink ved Nr. Felding og Karup. I hvert fald ikke endnu.

Når opgravningen af minkene ved Nørre Felding og Karup bliver indledt i slutningen af maj, så bliver det også begyndelsen til en oprensning af forurening fra minkgravene. For selvom myndighederne nu med sikkerhed kan sige, at der ikke er nogen truende forurening i områderne ved minkgravene, så er der fundet forurening, som over tid kan blive et problem for naturen. 

quoteUndersøgelsen viser, at der ikke er akut fare for vandmiljøet omkring de nedgravede mink. Men det er klart, at den forurening, der trods alt er opstået, skal inddæmmes og fjernes.

Jannik Elmegaard, Sektionsleder, Fødevarestyrelsen

En ny forureningsundersøgelse fra Miljøstyrelsen har - som ventet af myndighederne - vist, at der er fundet stoffer fra nedbrydningen af minkene under minkgravene, men at der er lange udsigter til, at det når vandmiljøet i området. Det skriver Fødevarestyrelsen, der har ansvaret for minkgravene, i en pressemeddelelse. 

Af den fremgår det også, at Miljøstyrelsens rådgivere vurderer, at hvis man ikke fjerner forureningen, vil den nå vandløb i løbet af 2-3 år og den nærliggende Boutrup sø efter 6-10 år.

Men de vurderer også, at der slet ingen trussel er i forhold til drikkevandet i området. Der er med andre ord tid til at bekæmpe forureningen, inden den når vandløb og sø.

- Undersøgelsen viser, at der ikke er akut fare for vandmiljøet omkring de nedgravede mink. Men det er klart, at den forurening, der trods alt er opstået, skal inddæmmes og fjernes, siger sektionsleder Jannik Elmegaard fra Fødevarestyrelsen.

Flere stoffer er sivet ud i jorden

Fødevarestyrelsen afventer nu en række anbefalinger fra Miljøstyrelsen til hvordan, opgaven bedst gribes an, og går så i gang med at sende opgaven i udbud.

Siden minkene blev gravet ned i november sidste år, har Miljøstyrelsen overvåget miljøet omkring gravene med hjælp fra rådgivere fra Cowi og Rambøll. Det er denne overvågning, der nu er tæt på sin afslutning. Overvågningen og undersøgelserne viser, at stoffer som ammonium og phenoler er sivet ud i jorden under minkgravene.

- Vi har fra begyndelsen vidst, at det kunne blive nødvendigt at lave afværgeforanstaltninger omkring minkgravene. Nu har Miljøstyrelsen indsamlet viden om geologi, vandbevægelse i jorden og konkrete stoffer, som har stor betydning for, at vi har et fagligt grundlag at stå på i forhold til iværksættelse af afværgeforanstaltninger, siger Jannik Elmegaard.

Fødevarestyrelsen satte i sidste uge gang i et udbud af opgaven med at opgrave minkene og fjerne forurenet jord i perioden fra slutningen af maj til midten af juli.