Mindre hval er drevet i land ved Thorsminde

Der er tale om en vågehval på 4,75 meter. Naturstyrelsens vildtkonsulent vil nu orientere Fiskeri- og Søfartsmuseet om strandingen.

Onsdag eftermiddag er en mindre hval drevet ind på kysten syd for Thorsminde.

Det var den lokale strandfoged P. C. Mikkelsen, der opdagede den døde hval. Han fortæller, at den drev ind på stranden ved højvandet ved 15-tiden.

Hvalen er 4,75 meter lang, og vildtkonsulent i Naturstyrelsen, Jens Henrik Jakobsen, forklarer, at der er tale om en vågehval.

Vågehvaler er de mindste af finhvalerne og kan blive til op til omkring 10 meter lange og veje 10 tons. 

Det sker af og til, at der strander vågehvaler på den jyske vestkyst, men når det sker, er dyrene oftest gået meget i opløsning. Det var for eksempel tilfældet, da en vågehval i 2017 strandede ud for Agger.

- Der er ikke noget, der sker hver dag, men der er da strandet et par stykker i de år, jeg har haft med det at gøre. Men jeg tror aldrig, at vi har haft et eksemplar, der er så velbevaret som den her. Den er faktisk i relativ fin form. Den er kun lidt ulækker. De plejer faktisk at være meget ulækre, siger Jens Henrik Jakobsen.

Han vil nu orientere Fiskeri- og Søfartsmuseets i Esbjerg om strandingen, og så vil eksperter herfra formentlig tage til Thorsminde for at skære hvalen op og tage prøver, der kan måske kan vise, hvorfor den døde.