Maabjerg Bioenergy ind i valgkampen

SF kaster i dag Maabjerg Energy Concept i Holstebro ind i valgkampen. Partiet vil have de øvrige partiledere med på at udvikle bioethanol og skabe arbejdspladser.

"Kære partiledere. Vi er uenige om mange ting, men jeg har et forslag, som jeg mener, at vi burde kunne blive enige om."

Sådan lyder starten på en invitation, som SF nu sender ud til alle partiledere på Christiansborg. En invitation, som ifølge Klimaordfører Steen Gade er et forslag til at skabe tusindvis af nye produktionsjobs i yderområderne, give landbruget nye indtjeningsmuligheder og give mindre udslip af klimagasser.

- Det er kæmpestort, fordi hvis vi vil gøre det her over hele landet og udnytte det halmpotentiale der er, så kan vi lave seks anlæg og så er vi på 6000 produktionsarbejdspladser siger Steen Gade i dag til TV MIDTVEST.

Maabjerg Energy Concept som frontfigur

Ideen starter ved Maabjerg Energy Concept. Værket, som endnu ikke er bygget, skal forarbejde halm til bioethanol, et brændstof som kan bruges i biler. Men for at planen kan realiseres, skal politikerne blive enige om at give en offentlig garanti i henhold til varmeforsyningsloven samt et krav om, at benzin skal iblandes 2,5 pct. biobrændstof fremstillet på planterester.

- Det krav vil ganske vist øge benzinprisen med cirka 3 øre per liter, men det er mindre en prisforskellen fra den ene dag til den anden, og svarer til en ekstra årlig udgift for den enkelte bilejer på 30 kroner om året, hvis man kører 20.000 km i en bil, der kører 20 km på literen, siger Steen Gade.

EU-støtte forsvinder, hvis ikke produktionen starter

Maabjerg har fået tilsagn om EU-støtte som et vigtigt projekt i udviklingen af den europæiske energipolitik. Støtten forsvinder, hvis ikke Maabjerg Energy Concept i løbet af en given periode bliver bygget og starter produktionen af bioethanol op.

Tusindvis af jobs i vente

I og med at der vil være afsætning for halm fra et stort område omkring Maabjerg, vurderer SF at byggeriet af værket vil give 1250 jobs i byggeperioden og 1000 varige jobs, når anlægget er i drift. Desuden vil det spare klimaet for mange tusinde tons CO2 hvert år.

- Og det bedste er, at der er basis for op til seks anlæg i Danmark. Og så snakker vi om 6000 jobs, for ikke at snakke om de muligheder, der ligger i eksport af teknologien, lyder det fra Steen Gade.


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Erhverv.