Legetøjsbutik plaget af måger: De skriger og skider på det hele

En stor folk måger plager legetøjsbutik. Trods flere års kamp mod mågerne i området, virker bestanden hverken til at blive mindre eller mindre generende.

Nogle dage er det ikke let at få ørenlyd for mågeskrigene i butikskvarteret i det nordvestlige Holstebro. Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Også hos nabo-butikken på den anden side af vejen, har en del måger slået sig ned. Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

1 af 2

Skrig, skrål, store fugleklatter og til tider en kraftig ammoniak-tung lugt, der river i næsen. Det er ikke ligefrem optimale betingelser at drive legetøjsbutik under. Ikke desto mindre er det, hvad Toys "R" Us-butikken i Holstebro må leve med i sommermånederne. 

Nogle dage er der flere end andre dage. I dag hang en stor flok måger ud på taget og i luften omkring Toys "R" Us i Holstebro.  Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

- De er jo over det hele, og de bygger også reder på vores tag. Der er liv og fjer og mågeklatter og alt muligt andet rundt i hele området, som vi jo også kæmper med at holde rent, siger Jan Jørgensen, der er butikschef hos Toys "R" Us i Holstebro.  

Læs også Nu vil kommune mågeplagen til livs

- Specielt når de yngler, så er det et stort problem, siger Jan Jørgensen.  

Mågerne slår sig ned og begynder at yngle i slutningen af april. De ligger på reden henover sommeren og kan være aggressive i sit forsvar af reden. Det kender Jan Jørgensen alt til. Midt i august er problemet der fortsat, men det er mindre end det var for to måneder siden. 

Fakta om sølvmåger

Mågerne, der oftest opleves i byerne i store flokke hedder Sølvmågen.

Mågerne yngler fra sidst i april. i yngleperiode er mågerne særligt aktive og kan være aggressive for at beskytte rederne. 

Ifølge en opgørelse fra DOF er bestanden af sølvmåger fra 1999 til 2011 vokset med op til 50%. 

Dr.dk skrev i 2017, at der i alt er 100.000 ynglende sølvmågepar i Danmark. 

I 2017 indførte miljøminister Esben Lunde Larsen jagttid på sølvmågen. Efteråret 2018 kan sølvmågerne således reguleres for første gang i jagttid.  
 

I løbet af sommeren har legetøjsbutikken været hjemsted for en stor flok måger. Nærmere bestemt butikken flade tag, der er ideelt for mågerne, fordi de trygt kan yngle, fordi deres naturlige fjender som f.eks. ræve ikke har en chance for at komme i nærheden af rederne. 

Selv om butikschefen gerne ville være mågerne kvit, så er det ikke en hel enkel opgave. 

Læs også Skive Kommune vil have lov til at skyde måger

- Det er jo ikke sådan lige til. For det første har vi en stor bygning og et fladt tag, som man ikke bare lige kan komme op på, siger Jan Jørgensen.  

Butikken har også forsøgt at skræmme mågerne væk. 

- De kommer jo, ligegyldigt om vi sætter noget op på taget for at skræmme dem væk. De bliver hurtigt ligeglade med det. På den vis så kræver det jo noget dialog med kommunen om, at vi skal regulere bestanden i stedet for, mener Jan Jørgensen. 

Butikschef Jan Jørgensen kigge rop mod sine ubudne gæster. Nogle dage larmer mågerne på taget af Toys "R" Us butikken så meget, så det kan være svært at føre en samtale i butikken.   Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

- Det gør ejeren af bygningen også. Søger de tilladelser, der skal til. De sætter en masse ting i gang, men det er åbenbart en lang proces at få bestanden ned til et niveau, der ikke generer.

- Det er en fredet fugl. Vi kan jo ikke bare stå deroppe og sige, at de ikke må være her. De kommer alligevel, siger Jan Jørgensen med et let, opgivende grin.   

Årelang kamp uden resultat

Det er ikke kun Holstebro, som de senere år oplever store mågeflokke som en gene i byerne. Byer som Skive, Struer og Lemvig har også tidligere bøvlet med sølvmger.

I Holstebro er det heller ikke noget nyt problem. Siden 2014 har frivillige hvert år malet mågernes æg med olie, som dræber ungerne. På mange butikstage i den nordvestlige del af byen sidder der i dag rovfugle-skræmsler.

00:22

LYDFIL AFSLØRER: Så meget larmer mågerne. I Toys "R" Us butikken overdøver sølvmågerne af og til de handlendes tale. Lyden her er optaget inde i butikken. Særligt når loftsvinduerne er nødt itl at være åbne for at få luftet ud i butikken er larmen voldsom.  Video: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Luk video

Men har de forskellige tiltag overfor mågerne overhovedet haft nogen effekt?

Jan Jørgensen er ikke typen, der skynder sig at give andre skylden for problemerne. Han mener legetøjsbutikkens ejer har gjort, hvad der kan og må gøres, og han mener også at Holstebro Kommune har været en aktiv deltager i at forsøge at løse problemet med mågerne. 

Læs også Butiksejer får lov til at skyde måger

- Som sådan... 

Og længere når Jan Jørgensen ikke, før høje skrig fra butikkens tag afbryder ham i at svare på, om de forskellige tiltag mod mågerne har virket.

-  Vi kan jo høre måske nu, at der er liv deroppe på taget og i luften over bygningerne. Som sådan ved jeg ikke, om der er sket noget, siger han og vender tilbage til sit svar. 

04:51 Luk video

-  Fordi vi har jo også kontaktet kommunen, og de kommer jo også hvert år og samler æg og bekæmper, men det er i hvert fald ikke nok til at bestanden i området er mærkbart faldet. Og dermed så er problemet det samme. På den vis har det ikke ændret noget. Selv om kommunen gør noget. Det virker bare ikke nok, siger Jan Jørgensen. 

01:42

Som du kan se her, er problemet med sølvmåger ikke noget nyt problem. Indslaget her er fra 2014: Stadig flere steder i landsdelen får folk ødelagt deres nattesøvn af de her flyvende væsner.

Luk video

Sådan bekæmpes sølvmågerne

I en årrække er en del forskellige tiltag blevet gjort i flere midt- og vestjyske byer, for at få mågerne til at forlade by- og boligområder. 

Man har malet mågeæg med olie. Oliehinden forhindrer ilt til at komme ind i æget, og ungen bliver aldrig udklækket.

Man har anbragt dummy-æg i rederne. Mågernes æg er blevet skiftet ud med falske mågeæg. Mågen tror, den ruger på det rigtige æg, og lægger derfor ikke et nyt.  

Man kan regulere måger ved jagt. Det kræver en tilladelse af Naturstyrelsen. Special-jægere har af flere omgange reguleret måger i f.eks. Struer, Lemvig, Skive og Holstebro. Læs mer eom reglerne for regulering her.  

Ifølge Naturstyrelsen kan en kommune søge om lov til at regulere måger for et større afgrænset geografisk område. Så længe kommunen har indgået aftale med samtlige lodsejere/grundejere. En sådan tilladelse gør det lettere for jægere at regulere effektivt.