Laks stortrives i Storåen

Laksene har det så godt i Storåen, at der nu ikke længere skal udsættes opdrættet lakseyngel.

Laksene har fået det godt i Storåen, og ved de seneste års prøvefiskeri har det vist sig, at der er masser af naturlige lakseyngel, som er lagt som æg i Storåen og sideløb. Faktisk har de klaret sig bedre end smålaks, der er udsat. Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer. 

Derfor er det nu blevet besluttet at standse den udsætning af kunstigt opdrættede fiskeyngel, som ellers har været med til at sikre laksebestanden i åen i mange år. Det er sket efter anbefaling fra DTU Aqua.

- Det er fantastisk, og det er en kæmpe succeshistorie. Storåen er den første å i Danmark, hvor laksen kan reproducere sig selv, siger Karsten Filsø (SF), formand for natur- og miljøudvalget i Holstebro Kommune.

Over de seneste ti år er der blevet fjernet masser af spærringer ved Råsted Lilleå og andre sideløb som Vegen Å, Gryde Å og Idom Å, der løber ud i Storåen. Samtidig er der lagt gydegrus ud i både Storåen og sideløb, hvor æggene bliver klækket, og de små laks lever det første år.

- Laksen i Storåen er en kæmpesucces indtil Vandkraftsøen. Derfra er der en udfordring med, at for få laks kommer forbi søen, siger Karsten Filsø.

I år er der fanget omkring 1100 laks i Storåen, når man tæller de laks med, som der er blevet genudsat, og det er cirka 150 flere end i Skjern Å.

Laksekvoten i Storåen er i år forhøjet til 400 laks, men kun fem af disse er øst for Vandkraftsøen - og her er der kun fanget to laks i år.


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Miljø.