Forskningsprojekt: Ensomme gamle mænd

Enlige ældre mænd klarer sig dårligere end de ældre kvinder. Nu vil en forsker undersøge, hvad man kan gøre for at give dem et bedre liv.

Et nyt forskningsprojekt i Holstebro skal være med til at vise, hvordan enlige ældre mænd med en kort uddannelse kan få en bedre alderdom.

Det er forskeren, psykolog Karen Pallesgaard Munk, der står for projektet på vegne af VIA Aldring & Demens under Via University College i Holstebro.

Statistikken viser, at enlige mænd har en overdødelighed før 75 års alderen - og Karen Pallesgaard Munk peger i en pressemeddelelse på, at ensomhed kan være lige så farligt som rygning for de ældre mænd.

- Ældre kvinder klarer sig generelt bedre end ældre mænd. Det gælder også for enker i forhold til enkemænd. Formentlig er det noget kulturelt, der spiller ind, siger hun.

Kommunerne tilbyder forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år, men Karen Pallesgaard Munk spørger, om det i virkeligheden ikke er for sent.

Forskningen bliver støttet af staten, ligesom der kommer penge fra Velux Fonden og EGV Fonden under Ensomme Gamles Værn. Projektet er landsdækkende, men Holstebro Kommune har lovet at hjælpe med at finde nogle af de ensomme mænd, der er indstillede på at fortælle om deres liv.


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Livsstil.