Domstole aflyser retsmøder - kun kritiske alvorlige sager for retten

Domstolene drosler helt ned til minimum, så kun kritiske og alvorlige sager kommer for Retten de næste to uger.

Normalt er der stor aktivitet ved landsdelens domstole i Herning, Viborg og Holstebro.

Men de næste uger bliver der noget mere tomt i retslokalerne.

Domstolene drosler helt ned til et minimum, og derfor bliver kun de mest alvorlige sager behandlet.

- Vi har aldrig oplevet at skulle drosle så meget ned her. Det er omfattende, men også nødvendigt, siger Christian Schou, der er retspræsident for Retten i Holstebro.

I dag har retterne i Viborg, Holstebro og Herning samt for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi holdt møde om, hvordan de skal håndtere corona-krisen. På tværs af de tre retter bliver retningslinjerne ens.

Det betyder, at almindelige sager som hovedforhandlinger i straffesager, civile sager, fogedsager og skifteretssager bliver sat på pause.

Grundlovsforhør og fristforlængelse prioriteres

I stedet vil det kun være alvorlige og kritiske sager som grundlovsforhør og fristforlængelse, der bliver behandlet.

- Vi behandler så lidt, som overhovedet muligt. Der kommer et nødberedskab på arbejde, som tager sig af de kritiske sager, og så arbejder de øvrige hjemme og kan tilkaldes, siger retspræsidenten og fortsætter:

- Vi er nødt til at lægge snittet et sted, og der lægger vi det som andre offentlige myndigheder og drosler helt ned på minimum.

Han ærger sig over situationen, som ind til videre gælder to uger, men mener også, det er nødvendigt.

- Det er en ærgerlig situation, men vi skal være sammen om at løse den og tage de tiltag, der skal til, så det gør vi som et led i vores pligt som offentlig myndighed.

Ved grundlovsforhør skal en anholdt person stilles for en dommer inden 24 timer, mens fristforlængelse betyder, at en dommer tager stilling til om en varetægtsfængslet skal forblive fængslet eller løslades.