Danmarks bedste trivsel på Holstebro-skole

Halgård Skole i Holstebro har landets bedste trivsel, viser en undersøgelse fra Ugebrevet A4.

På Halgård Skole i Holstebro finder man Danmarks bedste trivsel målt rundt på alle landets folkeskoler viser en undersøgelse fra Ugebrevet A4.

Ugebrevet A4 har kortlagt trivslen i de danske folkeskoler. Små 300.000 elever fra fjerde- til niendeklasse har deltaget i undersøgelsen, der har kortlagt trivslen på landets skoler. Og på Halgård Skole i Holstebro findes den største gruppe af elever, som er meget tilfredse med den sociale trivsel. Hele 97 af skolens elever fortæller, at de aldrig eller sjældent bliver mobbet, mens 96 procent af eleverne tit eller meget tit er glade for deres klasse. 89. procent oplyser, at de andre elever respekterer dem, som de er.

Skolen arbejder systematisk med trivsel og griber ind, før det går galt. Trivsel er en indarbejdet kultur blandt skolens medarbejdere, og der bliver lavet trivselsmål for hver årgang, som både lærere og elever skal arbejde ud fra.

- Jeg glæder mig over, at det går godt her på Halgård Skole. Det kan jeg både se, og det kan jeg mærke. Ranglisteplaceringer er ikke det, vi går mest op i, men vi glæder os over, at tingene går godt, og det vil vi også fejre i dag.

- Det er ikke så forskellige tilgange til undervisningen, som eleverne møder. Lærere og pædagoger har samme sprog. Det her styrker os i, at de ting vi gør, virker siger skoleleder, Peter Fogde Mikkelsen i A4’s pressemeddelelse.

En anden forklaring på den flotte sociale trivsel er, at Halgård Skole er en PALS-skole. Det betyder, at skolen har en udviklingsmodel, hvor fokus er på positiv adfærd, at anerkende og give positiv feedback.