Bortadopterer børn uden samtykke

Børn og Unge udvalget i Holstebro vil i stedet for at tvangsfjerne børn, i nogle tilfælde bortadoptere dem uden forældrenes samtykke.

Holstebro Kommune vil lære af norske erfaringer med at bortadoptere børn i stedet for blot at tvangsfjerne. 

- Det drejer sig om at sikre børnene den bedst mulige opvækst og give dem succes i livet. Sådan siger formanden for Børn og Unge udvalget i Holstebro Kommune, det socialdemokratiske byrådsmedlem Niels Ulrik Nielsen.

Udvalget har været på studietur i Norge, hvor brugen af bortadoption uden samtykke er langt mere udbredt.

- I Danmark har vi i den slags sager nok forsøgt også at tilgodese forældrenes behov og ønsker om samvær med børnene. I Norge arbejder man generelt mere konkret med først og fremmest at sikre børnenes tarv. Nordmændene er mere konsekvente på dette område. Det er vi også optaget af i vores udvalg, siger Niels Ulrik Nielsen.

25 tvangsanbragte i Kommunen

For øjeblikker er ca. 25 børn i Holstebro Kommune tvangsanbragte i enten familiepleje, på en døgninstitution eller på et socialpædagogisk opholdssted. I 2009 blev loven om social service og adoption ændret, så der i forbindelse med tvangsfjernelser blev mulighed for såkaldt "Videregående adoption uden samtykke". Det er kommunen, der indstiller et barn til bortadoption, men i alle sager er det Den sociale ankestyrelse, der træffer den endelige afgørelse. Siden lovændringen har ankestyrelsen behandlet otte sager, og givet med i fem.