Anklager og forsvarer om tre års fængsel: Rette niveau trods skærpende omstændigheder

Både anklager og forsvarer er enige i, at tre års fængsel er en passende straf til billist, der dræbte tre.

Sagen om tre trafikdræbte på Hodsagervej sydøst for Holstebro den 9. december 2018 blev i dag afsluttet, da Vestre Landsret i Viborg stadfæstede den oprindelige dom fra Retten i Herning.

quoteTiltalte var spirituspåvirket, han havde en promille på 1,46, og så er der samtidig tale om en betydelig hastighedsoverskridelse, og han havde ikke kørekort

Anette Wolf Pedersen, anklager

Sagen blev kørt i Vestre Landsret, fordi anklageren ankede den oprindelige dom. Målsætningen var at få skærpet straffen til 24-årige Edijs Bukelis fra Letland, men i dag blev dommen stadfæstet.

- Det er i hvert fald det, landsretten har vurderet i denne sag. Men det er altid sådan, at landsretten skal foretage en konkret vurdering, og ud fra de omstændigheder, der har været i denne sag, har det været landsrettens vurdering, at tre år er det rette niveau, siger anklager Anette Wolf Pedersen.

Da Danmark har toinstansprøvelse – muligheden for at få prøvet sin sag ved to instanser, i dette tilfælde by- og landsretten – er den endelige dom nu afsagt.

Flere skærpende omstændigheder

Baggrunden for, at anklageren havde anket sagen, skal findes i sagens omstændigheder.

De var, ifølge anklager Anette Wolf Pedersen, skærpende.

- Udover antallet af personer, der har mistet livet, og yderligere en person, der er kommet alvorligt til skade, så er det også den omstændighed, at den tiltalte var spirituspåvirket, han havde en promille på 1,46, og så er der samtidig tale om en betydelig hastighedsoverskridelse, og han havde ikke kørekort, og havde aldrig haft det. Så der er flere skærpende omstændigheder i sagen, siger Anette Wolf Pedersen

Forsvarer: Straf i den høje ende

Selv om strafferammen i sager som denne går op til otte år, så mener forsvarer Kim Stensgård, at straffen er i den høje ende.

Det synes han efter den første domsafsigelse, og det holdt han fast på onsdag efter den anden domsafsigelse.

- Jeg synes allerede dengang, at man havde taget fat i den høje ende, da man landede på tre år. Så jeg synes ikke, der var grundlag for, at vi skulle højere op ud fra det strafniveau, vi nu har. Derfor var jeg også lidt overrasket, da de ankede. Men på den anden side var der skærpende omstændigheder, og vi har ikke så meget praksis, så det var fair nok, at vi fik prøvet den. Nu har Landsretten så konfirmeret og sagt, at når der er disse omstændigheder, så er niveauet altså tre år, siger Kim Stensgård.

Han fastlægger, at der i stort set alle sager er en højere strafferamme end det, man ender på i praksis.

Dommen på tre års fængsel og udvisning af Danmark blev i dag stadfæstet til den 24-årige lettiske mand, der i december dræbte tre i en trafikulykke.

Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien 112.