Ankesag mod svindeldømt direktør

Landsretten i Viborg tog i dag hul på ankesagen mod den svindeldømte direktør for firmaet Scan-plast i Mejrup ved Holstebro.

Halvandet års betinget fængsel og en bøde på 3 mio. kr. Sådan lød domsudmålingen fra Retten i Holstebro i april, da direktøren for firmaet Scan-Plast stod tiltalt for skatte- og momssvig af særlig grov karakter.

I dag tog Landsretten hul på ankesagen. Direktøren havde under hele sagen i byretten nægtet sig skyldig, og han valgte også efter domsafsigelsen at anke dommen. Ifølge anklageskriftet er Statskassen blevet snydt for mere end fem mio. kr. i perioden 2008 til 2011. 

Sagen har i forvejen været længe undervejs. Først efter mere end tre års efterforskning var anklagemyndigheden klar til at rejse en tiltale i sagen, der byggede på både telefonaflytninger, vidneforklaringer og gennemgang af regnskaber.

Anklager går efter mere

Det er ikke kun den tiltalte, der har anket byrettens dom. Under sagen i byretten gik anklageren også efter at få direktørens samlever dømt i sagen. Samleveren blev dog frifundet. Derfor har anklageren også anket sagen til Landsretten med håbet om at få en skærpet dom, der også tæller samleveren. 

Derudover går anklageren efter at få ændret de halvandet års betinget fængssel til ubetinget fængsel. Han går efter en skærpelse, herunder en delvist ubetinget fængselsstraf -  en såkaldt kombinationsstraf.

- Jeg mener, at vi har en stærk sag, og det er derfor, at vi har valgt at kontraanke dommen, fordi vi gerne vil have de tiltalte dømt, siger senioranklager hos Statsadvokaten i Viborg, Klaus Meinby Lund.

Sagen handler om moms- og skattesvig for 5,3 mio. kr. i direktørens tilfælde, mens det drejer sig om om små 5,2 mio. kr. for samleveren.


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien 112.