Alis hjem er på ny liste: Det her er overhovedet ikke en ghetto

Både Holstebros borgmester og beboeren Ali Abdul kritiserer, at Trekanten i Holstebro er kommet på en ny liste. Det forstår Christian Langballe ikke.

Ali Abdul har boet i Trekanten i Holstebro i hele sit liv. Foto: Katrine Fuglsang, TV MIDTVEST

Ali Abdul har boet i Trekanten i Holstebro hele sit liv. Nu er hans hjem endt på en ny liste over belastede boligområder, hvor beboerne ikke vil kunne få familiesammenføring, hvis regeringen får vedtaget en ny aftale.

- Jeg forstår jeg ingenting af det. Overhovedet, fortæller Ali Abdul.

Han får opbakning af Holstebros borgmester H. C. Østerby. Han er ked af, at Trekanten er kommet på samme liste som for eksempel Gellerup og Vollsmose, der befinder sig på ghettolisten. Det gør Trekanten ikke.

- Så har man allerede sagt, at dem der på den liste, de er i ghettokategorien. Det er jeg rigtigt ked af, siger borgmesteren.

Det er ikke kun Trekanten i Holstebro, der er havnet på listen. Det er boligområder i Thisted, Herning, Silkeborg og Viborg også, på trods af at ingen af byerne har en decideret ghetto.

De nye regler for familiesammenføring

Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder fire ud af seks krav og ikke bor i bestemt belastede områder.
Bliv klogere på dem her:

* Herboendes sprogkundskaber:
Bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.
* Herboendes erhvervserfaring:
Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst fem år i Danmark.
* Herboendes uddannelse:
Uddannelse i mindst seks år, heraf mindst et års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark.
Uddannelse ud over grundskolen omfatter et års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse.
10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.
* Ansøgers sprogkundskaber:
Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne, skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.
* Ansøgers erhvervserfaring:
Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre ud af de seneste fem år.
* Ansøgers uddannelse:
Bestået uddannelsesforløb af mindst et års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/

Forstår ikke kritikken

Indfødsretsordfører hos Dansk Folkeparti Christian Langballe forstår ikke Ali Abdul og H. C. Østerbys kritik.

- Man kan betragte det som en straf, men man kan også betragte det som noget positivt. Sådan at man ikke øger de problemer, som er der i forvejen, siger han.

Der har også tidligere været problemer i Trekanten, men ifølge borgmesteren i Holstebro er det fortid nu.

- Der er blevet brugt flere hundrede millioner kroner på, at det her skal blive et spændende område, siger H. C. Østerby.

Det får dog ikke Christian Langballe til at ændre holdning.

- Jeg kan godt forstå, at det ikke er det sjoveste, men ærligt talt kan jeg ikke helt forstå kritkken, fordi jeg synes, vi faktisk gør de her områder en tjeneste, siger Christian Langballe.

Ali Abdul oplever Trekanten som et roligt sted, og han frygter derimod, at der kan ske noget helt andet, når boligområdet pludselig finder sig selv på sådan en liste.

- Det kan være sådan noget, der kan få nogle til at lave nogle ting, som de ikke skal lave. Fordi de føler, at regeringen har noget imod dem, så hvorfor skulle de ikke have noget imod loven.

Hvad er en ghetto?

I definitionen af et ghettoområde indgår nedenstående fem kriterier, hvoraf mindst tre skal være opfyldt, før at der er tale om et ghettoområde. Herudover kræves, at der er tale om områder med mindst 1.000 beboere.
Trekanten i Holstebro lever ikke op til kravene for at være et ghettoområde.

De 5 kriterier er:
  1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 procent (gennemsnit for de seneste 2 år).
  2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.
  3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 procent af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inklussiv uoplyst uddannelse), overstiger 50 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 18-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Transport, Bygnings- og Boligministeriet
02:03

Et boligområde i Holstebro er kommet på en liste over steder, som ikke længere må få familiesammenføring.

Luk video