8,8 millioner til at få flere udsatte i arbejde

Med en bevilling på 8,8 mio. kr. fra Innovationsfonden skal Holstebro og Herning Kommune udvikle nye metoder til at få udsatte grupper ind på arbejdsmarkedet.

Holstebro og Herning kommuner, Aalborg Universitet og Kommunernes Landsforening går i gang med et ambitiøst innovationsfondsprojekt om nye beskæftigelsesindsatser for udsatte grupper

Ved at involvere medarbejderne i langt højere grad og inddrage borgernes eget perspektiv på livssituation og ressourcer, håber projektet, at udvikle nye metoder der forbedrer kvaliteten i indsatserne.
 
- Det er ikke blot et spørgsmål om hvilke ydelser og indsatser borgeren får, men også et spørgsmål om hvordan disse leveres, siger Helle Bro, der er direktør for arbejdsmarkedsområdet i Holstebro Kommune.
 
- Samfundsøkonomisk har det stor betydning, hvis personer fra denne gruppe i et større omfang kommer ud på arbejdsmarkedet og bidrager til arbejdsstyrken. Det vil også have en positiv effekt på de sociale forhold for den enkelte med mindre marginalisering, bedre sundhed og social arv, forklarer Helle Bro.
 
Hun ser store perspektiver i at finde ny viden og teste nye modeller for netop udsatte, især fordi udviklingen peger på, at flere unge i målgruppen har svært ved at finde sig tilrette på arbejdsmarkedet.
 
- Trods utallige reformer med både understøttende og disciplinerende elementer, er det fortsat en stor udfordring at bane vejen til en bedre fremtid for vores udsatte borgere. Der er derfor store potentialer i at skabe innovation i praksis i forhold til at matche arbejdsmarkedsbehov med arbejdsgivernes forventninger og engagement, slutter hun. 

Udviklingsprojektet forløber med de 8,8 bevilligede millioner de næste fire år. 


Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Politik.