7. klasser besøger erhvervsskole i en hel uge

Antallet af folkeskoleelever, der vælger en erhvervsuddannelse, falder. For at vende udviklingen inviterer Uddannelsescenter Holstebro nu 7. klasser i en uges praktik.

Det har stort politisk fokus, og du har måske hørt det før; at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.
Erhvervslivet skriger på arbejdskraft, og samtidig mærker erhvervsskolerne i Midt- og Vestjylland en tilbagegang i antallet af elever. De seneste tre år er optaget på erhvervsuddannelserne faldet med 15 procent.

På Uddannelsescenter Holstebro prøver de nu at fange de unges interesse for håndværksfagene i 7. klasse. De har siden det nye skoleår inviteret klasser på besøg i en hel uge, for at stifte bekendtskab med hammer, sav og svejseapparat og samtidig besøge områdets erhvervsliv.

quote 

 

- Vi prøver at give de unge mennesker nogle oplevelser her på erhvervsskolen, som gør, at de senere hen tager det med i overvejelserne, når de skal til at vælge uddannelse, fortæller Troels Kusk Furb, der er leder af projektet Smartskills på Uddannelsescenter Holstebro.

- Det er meget spændende, fordi vi bruger hænderne

I denne uge er det 7. klasse fra Christinelystskolen i Lemvig, der er på besøg. Her er nogle af eleverne ved at bygge en sæbekassebil. Klassen er opdelt i mindre grupper, som på skift også er på virksomhedsbesøg ved blandt andre Cheminova, Herregården Ausumgaard og Heta Brændeovne i Lemvig, og ved sidstnævnte får de straks lov til at prøve at svejse.

- Jeg kan meget godt lide det, fordi vi får lært noget andet i stedet for at sidde derhjemme og skrive eller bruge en computer, så får vi også lært at bruge værktøj, lyder det fra Mathilde Graae Lund-Hansen.

Mads Steensgård er enig. Han har fået smag for at blive håndværker.

- Jeg har tænkt på måske at blive tømrer. Men jeg ved ikke helt endnu, om det er det, jeg gerne vil, fortæller han.

Hos Heta brændeovne er de glade for, at få en mulighed for at give 7. klasserne et indblik i erhvervsmulighederne hos dem.

- Der er jo mangel på arbejdskraft i vores område, og der er meget fokus på at få nogle unge mennesker i gang på vores erhvervsfaglige uddannelser, og vi håber jo også at kunne tiltrække nogle af dem, siger fabrikschef Martin Bach.

Regeringens målsætning er, at 25 procent af en ungdomssårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020, og i 2025 skal andelen være oppe på 30 procent. Lige nu er virkeligheden dog, at kun 19 procent af en ungdomsårgang begynder på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen.

Der er behov for at tænke nyt, hvis man vil have flere til at vælge en erhvervsuddannelse. På Uddannelsescentret i Holstebro forsøger de nu at fange elevernes interesse allerede i 7. klasse med et helt nyt forløb.

Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien Uddannelse.