18-årig begravet til knæene af flydende ler fra istid

Leret er kommet frem efter sandskred og bliver farligt med alt det vand, der er kommet på det seneste.

Det er ler som det her, den unge mand sank i mandag aften. Foto: Torben Mondrup, TV MIDTVEST

Det var noget tykt smeltevandsler fra den tredjesidste istid, Elster, den 18-årige mand trådte ned i på stranden nord for Ejsingholm mandag aften. 

Læs også 18-årig fanget i flydende ler: Jeg kunne ikke rykke mig ud af flækken

- Det bliver flydende, når der kommer meget vand, forklarer geolog Anni Lassen fra Geopark Vestjylland, der strækker sig gennem kommunerne, Lemvig, Struer og Holstebro.

Leret kommer frem, fordi der sker sandskred. Og når det sker, skal man være forsigtig.

- Hvis man kan se, at der er sket nyskred, skal man være ekstra opmærksom på det.

Om Elster-istiden

Ifølge Den Store Danske varede Eister fra cirka 350.000 til 250.000 år før nu.

 

"Moræne- og smeltevandsaflejringer viser, at gletsjeris mindst tre gange bredte sig fra Den Skandinaviske Halvø over landet, der mellem isfremstødene var isfrit og havde arktisk klima. I Sydvestjylland og de sydlige Limfjordsegne findes søaflejringer dannet samtidig med afsmeltning af is fra det yngste isfremstød. Disse blev dækket af ishavsaflejringer afsat i takt med, at havniveauet steg i slutningen af perioden. [...] 

 

Spredte forekomster af marint ler fra Sen Elster forekommer også i det øvrige Danmark ved Hadsten, i Vestsjælland og på Sydfyn. Enkelte steder langs den jyske vestkyst mellem Esbjerg og Limfjorden er der under et dække af yngre aflejringer fundet rester af oddesystemer og strandaflejringer fra Sen Elster. De viser, at kysten i denne periode lå i nærheden af den nuværende Vesterhavskyst, og at erosion, transport og aflejring langs kysten dengang var meget lig den nuværende."

Se mere

- Hvis der kommer andet materiale som sand ned over det her ler, og det samtidig er godt vådt nedennunder, så kan det være farligt, uddyber hun.

Geopark Vestjylland strækker sig fra Toftum Bjerge nord for Struer til Kabbel ved Lemvig. Og langs kysten er de her nyskred ikke usædvanlige.

- Folk, som bor langs stranden, kan jævnligt fortælle om nyskred, afslutter geologen.