Vestjysk par anker sag om forsørgerpligt

Ewa Møller og Bo Lyngvig fra Sønder Felding tabte i sidste uge en sag mod staten om forsørgerpligt. Nu anker de dommen.

I mandags tabte Ewa Møller og Bo Lyngvig deres sag i Retten i Helsingør. Sammen med to andre par havde de lagt sag an mod staten for brud på grundloven i en sag om gensidig forsørgerpligt. Nu har de valgt at anke dommen.

- Vores advokater har nu kigget nærmere på dommen om grundlovsbrud og mener, at der er godt grundlag for at anke dommen til Landsretten, fortæller Ewa Møller.

Sagen var en principiel sag om forsørgerpligt anlagt af Ewa Møller og hendes samlever samt to andre ugifte par. Parrene mente, at det var et brud på Grundloven, da et flertal i Folketinget indførte gensidig forsørgerpligt mellem ugifte samlevende par fra 1. januar 2014. Loven blev efter megen kritik afskaffet to år senere.

- Da vi ikke kan have et fungerende samfund, hvor lønmodtageren ikke har rådighed over egen løn og formue, er det af yderste vigtighed, at sagen bliver anket. Hvis byrettens dom forbliver ved sin magt, er der ingen lønmodtager der længere kan være sikker på hvad der er hans, og hvad staten har rådighed over, siger Ewa Møller, der skønner, at hun og hendes partner har mistet 6.500 kroner i den periode.

I alt skønnes forsørgerpligten for ugifte par at have berørt 7.000 par, som er blevet trukket i kontanthjælp.

Dommen skal ankes senest om en uge, og sagens omkostninger håber de på at få dækket med opbakning fra samfundet.