Vestjysk Bank med overskud på 303 millioner - men usikkerhed på krisen giver flere overtræk

Coronakrisen har givet anledning til økonomisk usikkerhed, så Vestjysk Bank har tilladt flere kunder overtræk.

Vestjysk Bank har onsdag præsenteret regnskab for 2020 med et resultat efter skat på 303 millioner kroner. Til sammenligning var resultatet efter skat i 2019 på 478 millioner kroner - eller 336 millioner kroner, når der er korrigeret for indtægten ved salget af bankens aktier i Sparinvest.

Resultatet for 2020 er negativt påvirket af økonomisk usikkerhed som følge af blandt andet coronakrisen. 

- Vi må forvente, at vi ikke har set de fulde konsekvenser af coronakrisen endnu. Opgaven har derfor været at hjælpe vores kunder så godt som muligt og samtidig polstre banken til at kunne imødegå tab som følge af krisen, siger administrerende bankdirektør, Jan Ulsø Madsen i en pressemeddelelse.

quoteI det omfang, det har været nødvendigt, har vi hjulpet kunderne med bedre muligheder for kreditter og midlertidige overtræk.

Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør, Vestjysk Bank

Vestjysk Bank har flere gange i løbet af 2020 opjusteret forventningerne til årets resultat efter skat. Senest til et resultat i spændet 260-320 mio. kr. Det realiserede resultat lander således i den høje ende af det udmeldte spænd.

Årets resultat svarer til en forrentning af egenkapitalen på 9,8% efter skat.

Krisen skaber flere overtræk

Hos både erhvervs- og privatkunder kan det mærkes, at det seneste år har været præget af coronakrisen. Derfor har banken også i højere grad givet tilladelse til overtræk på bankbogen.

- I det omfang, det har været nødvendigt, har vi hjulpet kunderne med bedre muligheder for kreditter og midlertidige overtræk, eller vi har givet vores kunder mulighed for at springe betaling af nogle ydelser over, siger Jan Ulsø Madsen.

Også vores erhvervskunder har vi været i kontakt med. Vi har til dato ikke set en væsentlig direkte effekt på bankens udlån eller individuelle nedskrivninger, men vi er forberedte på det.

Ser man på bankens forventninger til 2021, så er der endnu usikkerheder, både omkring coronakrisen, men også om udviklingen i verdensøkonomien og udbredelse af afrikansk svinepest, der kan medføre en betydelig negativ effekt på størrelsen af bankens nedskrivninger.

Fusionen med Den Jyske Sparekasse i fuld gang

Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse besluttede i 2020 at fusionere de to institutter. Det blev endeligt besluttet i januar 2021 og godkendt af myndighederne i samme måned. Den fusionerede bank fortsætter under Vestjysk Banks navn og logo.

Jan Ulsø Madsen fortæller, at arbejdet med at fusionere de to banker er i fuld gang:

- Vi kommer til at fortsætte fusionsarbejdet gennem 2021 til gavn for både kunder, medarbejdere, aktionærer – og ikke mindst de lokalsamfund, vi er en del af. Vi følger planen og er klar til fremtiden, siger han.