Tæpper trodser usikkert marked

Egetæpper oplevede i første kvartal af 2011/12 en stigning på de fleste poster i regnskabet.

Stigningen sker på trods af den fortsatte usikkerhed på markedet, der også påvirker tæppevirksomheden. Det fremgår af regnskabet, der blev offentliggjort mandag.

 - Den økonomiske krise sætter sit præg på en del af vore markeder. Aktiviteten i byggebranchen er fortsat på et lavt niveau i dele af Europa. De tilpasninger, der er foretaget gennem de senere år, samt den fortsatte satsning på produktudvikling og udbygning af salgsorganisationen, giver os dog et godt udgangspunkt for det kommende regnskabsår, skriver ledelsen i en kommentar i regnskabet.

Resultatet stiger

Indtjeningen udvikler sig positivt, og ifølge Egetæpper er den godt hjulpet på vej af de stigende valutakurser. Resultatet for kvartalet før skat udgør 15 mio. kr. mod 10 mio.kr. sidste år.

Fastholder forventninger

På baggrund af udviklingen i Egetæpper i første kvartal af 2011/12, fastholdes forventningerne til hele årets resultat. Virksomheden venter således et resultat før skat på ca. 40 mio.kr og en stigning af koncernomsætningen på 5-10 pct.

Udfordringer lurer

Stigende råvarepriser vil have en negativ effekt den resterende del af regnskabsåret og ledelsen i Egetæpper understreger, at der fortsat er stor usikkerhed omkring markedsudviklingen i den kommende tid.


Læs flere artikler fra Herning eller i kategorien Samfund.