Svalgaard-sag udsat

Sagen om den tidligere hoteldirektør, der er anklaget for at have foretaget ulovlige udgravninger, er udsat til september.

Det er hele ni siden, at Frank Svalgaard blev anklaget af Herning kommune for at have gravet i et naturbeskyttet område i den fredede Karup Ådal. Den nu tidligere direktør- og hotelejer Frank Svaldgaard stod tiltalt for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven ved retten i Herning.

Sagen viste sig a være ganske omfattende, og derfor kunne der ikke falde nogen afgørelse under det første retsmøde. Derfor er sagen udsat til d. 27. september, fordi det ikke var muligt for advokaterne at mødes før, skriver Herning Folkeblad.

Frank Svaldgaard og folk fra kommunen blev ført som vidner i retten. Anklagerne kræver en bødestraf til Frank Svalgaard, mens han selv går efter frifindelse.  

Han fastholder, at der kun er gravet og bygget på områder, der ikke er fredet. Det er hverken kommunen, Naturklagenævnet eller Fredningsnævnet dog enige i.
 

SAGEN KORT

Sagen begyndte i juni 2007, da hotelejeren gik i gang med at grave i naturfredet område. Kommunen bad ham straks stoppe. Svalgaard klagede over standsningspåbuddet.

Et år senere afgjorde Naturklagenævnet, at kommunen handlede korrekt.

Den 23. november 2009 vendte også Fredningsnævnet tommelfingeren nedad, da hotelejeren med en officiel ansøgning bad om lov til at grave ud i Karup Ådal. Svalgaard klagede igen.

Knap et år efter står Naturklagenævnet og Fredningsnævnet fast. Svalgaard får ikke lov at grave i det fredede område.