Slut med betonvej

Nu renoverer Vejdirektoratet betonvejen mellem Sunds og Ilskov. Der kommer en bedre og jævnere vej til trafikanterne.

Til marts begynder Vejdirektoratet på en omfattende renovering af betonvejen mellem Sunds og Ilskov på rute 12. Arbejdet afsluttes efter planen i midten af juni måned.

Trafikanterne kan dermed se frem til at få en jævnere og bedre vej at køre på mellem Sunds og Ilskov.

Betonvejen stammer fra midten af 1930'erne, hvor den blev udført som et beskæftigelsesprojekt under den tids lavkonjunktur. Vejen er udført af betonplader af cirka 15 meters længde med overliggende asfalt.

Kørselskomforten har ikke været optimal i adskillelige år, men vejstrækningen har ikke været specielt uheldsbelastet, og bæreevnen har ikke fejlet noget, så en gennemgribende reparation af vejen har ikke haft høj prioritet.

Men de seneste hårde vintre har sat sine tydelige spor, og ujævnhederne nærmer sig et uacceptabelt niveau. Antallet af klager har da også været stigende. Derfor blev det politisk besluttet, at nu skal vejen renoveres.

Arbejdet består i affræsning af eksisterende asfaltbelægning, gennembrydning af de underliggende betonplader, tromling af disse samt udlægning af ny asfalt. I byområderne vil betonen ikke blive gennembrudt, men samlingerne mellem betonpladerne vil blive repareret med armeringsnet.

Vejarbejdet udføres etapevist med total spærring for trafikken mellem Sunds og Ilskov. Der etableres omkørsel ad rute 34 og 185. En lille del af arbejdet, nemlig i Ilskov nord, foregår om natten med omkørsel via rute 185, 34 og 467.

Indslag fra 2012 om utilfredsheden med den bumpede betonvej:

02:09 Luk video