Skoleklasse fra Lind vil gøre verden bedre – fremlagde ideer for paven i Vatikanet

Fem elever fra Lind Skole og deres lærer har været i Vatikanet for at fremlæge deres bud på, hvordan verden bliver et bedre sted.

De fem elever og lærerinden var i Vatikanet for at fremlægge deres ideer til I CAN - Children's Global Summit-konferencen. Foto: Margit Vendelbjerg, TV MIDTVEST

De fleste kan blive enige om, at verden skal være et bedre sted at leve. En fjerdeklasse på Lind Skole syd for Herning har forsøgt at give deres bud på, hvordan det kan ske.

Deres bud var så godt, at fem af eleverne for kort tid siden var i Vatikanet i Rom for at præsentere deres bud på den store I CAN – Children’s Global Summit-konference, hvor paven og 3000 andre skolebørn deltog.

Læs også Plejehjem gør en ekstra jule-indsats: - Vi bringer magien ind til de gamle

Det er lærer Belinda Hornshøj, der står bag projektet med klassen på Lind Skole.

- Hvis vi kan give børn troen på, at uanset hvor dygtige de er i skolen til de faglige mål – uanset hvad, så har de noget at bidrage med. Vi kan alle være med til at gøre en forskel. Det er det, skolen skal. Skolen skal være en gave for børn, siger Belinda Hornshøj.

Disse tanker har udmøntet sig i et tæt, lokalt samarbejde med Lind Plejehjem gennem tre år, hvor eleverne fra Belindas klasse er blevet forkælelsesmakker til hver sin beboer.

Skoleklassen har specifikt taget udgangspunkt i fire af de 17 verdensmål; Sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, mindre ulighed og partnerskab for handling.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskaber for handling
Se mere

Både ung og gammel lærer

Det samarbejde har båret frugt.

De ældre på plejehjemmene har fået nyt selskab og energi bragt ind på plejehjemmene, og børnene har lært en masse.

Det er sket gennem eksempelvis sang, læsning og leg.

Det fede er, at børn får fornemmelsen af, at ligegyldigt hvor små de er, så kan de gøre en forskel.

Belinda Hornshøj, lærer, Lind Skole

- Det er en god ting, for vi lærer virkelig mange ting ved at sidde med de ældre, siger Ida Vejgaard, der er en af de fem elever, der har været med i Vatikanet.

I foråret havde ung og gammel et projekt kørende, hvor de skulle finde ud af, hvordan man gør et godt plejehjem bedre. Det er det projekt, som gjorde, at de blev inviteret til vatikanet.

Her brainstormede eleverne og de ældre, og det kom der mange ideer ud af.

- En af beboerne savnede sit køkken. Så man kunne måske lave et køkken, hvor der er sikringer på skabene, siger eleven Victoria Hauge Nielsen.

Ud fra de mange ideer har børnene bygget prototyper på, hvordan fremtidens plejehjem kan se ud.

Alle kan præstere ens

Med projektet har Belinda Hornshøj haft for øje at bevise, at børn kan præstere det samme, selvom de får forskellige resultater i nationale, faglige tests.

Da kun fem elever kunne komme med til Vatikanet, brugte lærerinden netop denne tankegang til at udvælge de fem.

- Når jeg vælger ud, vælger jeg altid ud fra hele spektret. Både nogle, der har haft svært ved fagligt og nogle, der har haft svært ved det socialt. Det gør jeg for at vise, hvad det kan. Så står de på lige fod og bidrager, siger Belinda Hornshøj og fortsætter:

- Det fede er, at børn får fornemmelsen af, at ligegyldigt hvor små de er, så kan de gøre en forskel.

De fem børn og Belinde Hornshøj var i Vatikanet i fire dage fra den 27.november.

Pilotprojekt i Herning

På turen fik børnene paven til at lytte til, hvorfor netop de synes, at det er vigtigt at leve op til FN’s verdensmål.

Efterfølgende er det ikke kun Vatikanet, paven og de 3000 andre børn, der deltog på konferencen, der har fået øje på Belinda Hornshøjs tanker.

Herning Kommune har taget det til sig, døbt det Heartwork og gjort det i et pilotprojekt. Derfor er det nu et fag på skoleskemaet i 20 klasser på ni skoler.

09:12

Se her hele indslaget fra børnenes besøg i Vatikanet.

Luk video