Rideklub tvunget til at flytte: - Kommunen synes bare, at vi skal væk

I følge kultur- og fritidschef i Herning Kommune har kommunen tilbudt at dække den gæld og de forpligtelser, der kunne være i forbindelse med at flytte rideskolen til en ny adresse.

Fredag klokken 17.15: Artiklen er opdateret med udtalelser fra kultur- og fritidschef i Herning Kommune, Søren Juul Baunsgaard, der forholder sig til kritikken.

Kærbo Rideklub på Holingvej 5 i Herning er glad for at ligge, hvor den gør. Der er bare ét problem: Herning Kommune vil have, at rideskolen skal flytte.

quoteSå er det ærgerligt, at kommunen bare synes, vi skal væk.

Peter Nowack, formand, Kærbo Rideklub

I stedet vil kommunen udvide rideskolens nabo, som er sportcenter Holing, og oprette en talentklasse lige der, hvor Kærbo Rideklub lige nu ligger.

Det synes Peter Nowack, der er formand i rideklubben, er for galt.

- Når vi har kæmpet meget for at få dette sted op at stå og har været her siden 1994, så er det ærgerligt, at kommunen bare synes, vi skal væk, forklarer han.

Herning Kommune holder dog fast i deres planer, og derfor blev der i dag afholdt åstedsforretning på rideklubbens grund, som kommunen ønsker at ekspropriere, hvor arealerne skulle vurderes.

Kommunen har tilbudt at indfri gæld og støtte skolen fremover

Ifølge kultur- og fritidschef i Herning Kommune, Søren Juul Baunsgaard, har kommunen været i dialog med rideklubben i de seneste år.

- Vi har tilbudt at indfri den gæld og de forpligtelser, der kunne være på en ny adrese. Og deruovder har vi tilbudt at støtte foreningen fremover inden for rammerne i folkeoplysningsloven, siger han.  

- Og det er de ikke tilfredse med.

Ifølge Søren Juul Baunsgaard har komunen fremført muligheder for at videreføre aktiviteten andre steder.

- Der har hidtid været tre forskellige løsninger på bordet. To af løsningerne var at drive rideskolen videre, men hvor de blev en del af andre rideskoler, siger Søren Juul Baunsgaard.

Nødt til at råde over arealet

Det er Grundlovens paragraf 73, der gør, at kommunen kan overtage rideklubbens areal.

Netop den ret vil Herning Kommune gøre brug af, så der kan Sportscenter Holing kan udbygges.

- De planer, der ligger for talentklassen og udvidelsen af Sportscenter Holing, gør, at vi mener, at vi er nødt til at kunne råde over dette areal, siger Torben Clausen (V). Han er byplanudvalget i Herning Kommune.

Rideklubben har dog ikke tænkt sig at give sig uden kamp.

Det er ikke sikkert, at begge skilte står her i fremtiden.
Det er ikke sikkert, at begge skilte står her i fremtiden.
Foto: Sofie Kyed, TV MIDTVEST

Håber på ulovlig ekspropriering

De har derfor sat en advokat på sagen.

Det er Berit Holmstrøm, der fører sagen for rideklubben, og hun ser, at der også i fremtiden kan være et fint og velfungerende sportscenter med både parkeringspladser og fodboldbaner og en lille, veldrevet rideklub.

- Der er i hvert fald en del af ekspropriationsreglerne, hvor man ikke må ekspropriere mere, end hvad der er højest nødvendigt, siger hun og fortsætter:

- Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen planer, som underbygger, at kommunen skal have lov til at ekspropriere noget, der er meget større.

Har nyt sted

Herning Kommune har allerede givet rideklubben et forhåndstilbud på deres arealer. Men det er ikke et tilbud, som formanden har tænkt sig at takke ja til.

Han udtaler, at tilbuddet betyder, at rideklubben kun vil få 12.000 kroner til at etablere en ny rideklub, og det er for lidt.

Der er dog lys i mørket.

- Vi har fået lov til at flytte ud på en gård. Vi har faktisk også en gårdejer, der gerne vil have os derud, og vi kan faktisk også godt se os selv derude. Men kommunen vil per dags dato ikke give os en holdbar aftale, siger han.

Derfor fortsætter de med at kæmpe mod eksproprieringen.

Den 3. marts skal rideklubben på bordet hos Herning Byråd. Hvis de her bliver enige om en ekspropriering, vil rideklubben gå videre til planklagenævnet.

En lille rideklub er kommet i klemme, fordi Herning Kommune har store planer for den grund, hvor rideklubben hører hjemme